Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Kolejny raz piosenka turystyczna i ekologiczna w DukliW dniach 23-24 kwietnia odbywała się w Ośrodku Kultury w Dukli XVI Wojewódzka Giełda Piosenki Turystyczne i Ekologicznej. Brała w niej udział młodzież z Szkolnych Kół PTSM z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu działania krośnieńskiego Oddziału PTSM.

Organizatorami tej imprezy są od lat Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Krośnie, Ośrodek Kultury w Dukli i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli. Celem giełdy jest popularyzacja piosenek turystycznych w środowisku młodzieży szkolnej, poznanie i upowszechnianie wiedzy na temat historii, kultury, walorów przyrodniczych i krajobrazowych Beskidu Dukielskiego i Dukli, upowszechnianie turystyki kwalifikowanej wśród młodzieży szkolnej, promowanie problematyki ekologicznej i ochrony przyrody. A poprzez te działania kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży, odpowiedzialności za siebie, swoja miejscowość i swój kraj.

23 kwietnia odbywały się przesłuchania konkursowe zakończone koncertem laureatów. W sobotę 24 kwietnia nagrody laureatom rozdali Krystyna Boczar-Różewicz reprezentujaca Gminę Dukla i Jan Drajewicz reprezentujący Zespół Szkół w Dukli. Po rozdaniu nagród i występach laureatów uczestnicy wspólne zwiedzali Duklę z przewodnikiem Kazimierzem Patlą. Komisja konkursowa w składzie: Bogumiła Ganczarska, Bogdan Nakonieczny, Norbert Uliasz przyznała występującym artystom następujące miejsca w dwu kategoriach.


Wyniki konkursu piosenki turystycznej:

Gimnazja:

Publiczne Gimnazjum w Brzyskach - 1. miejsce, Zespół Szkół w Myszkowie - 2.

Szkoły ponadgimnazjalne:

Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie - 1. miejsce, Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie - 2., Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu - 3., Liceum Ogólnokształcące w Lesku - 4.


Wyniki konkursu piosenki ekologicznej:

Gimnazja:

Publiczne Gimnazjum w Brzyskach - 1. miejsce

Szkoły ponadgimnazjalne:

Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu - 1. miejsce, Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie - 2., Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie - 3., Liceum Ogólnokształcące w Lesku - 4.

Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy. Sponsorom tj. Kuratorium Oświaty , Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Gminie Krosno, Ośrodkowi Kultury w Dukli i Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Dukli dziękujemy za wspieranie takich wspaniałych imprez.

Krystyna Boczar-Różewicz

Drukujemy tekst autorski zwycięzców piosenki ekologicznej.

ŚCIEKI

Wszystko płynie sobie płynie powiedziałeś Heraklicie
I o rzekach mówiąc prawdy byłeś blisko.
Dziś nam bardzo sens tych słów zmieniło życie
Dzisiaj wiemy w naszych rzekach płynie wszystko.
Ref.
Mało cenzuralne, ścieki komunalne
Puszki po konserwach, wędkarz cały w nerwach,
Znalazł ktoś dopiero tlenu w wodzie zero,
Na pociechę pociech trzy zduszone płocie.

Czysta woda proszę bardzo leci wedle chęci
Zwykły kran i woda płynie, woda czeka
Lecz by można tak po prostu tylko kran odkręcić.
Musi być gdzieś z czystą wodą czysta rzeka.
Ref.......
Zwykła woda wszędzie jest chyba nikt w to nie wątpi
Że nie warto tyle starań wkładać i zabiegów,
Ale wody nikt na ziemi przecież nie zastąpi.
Więc zastanów się nad wodą gdzieś człowieku.
Ref……
Mało cenzuralne, ścieki komunalne
Puszki po konserwach, wędkarz cały w nerwach,
Kijanki, fenole, smary oraz olej
Różne detergenty, szczupaaaak… szczupak całkiem śnięty.

2010-04-26

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.