Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 17 lutego 2011r. /czwartek/ o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli V sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) określenia wzoru umowy przekazania prowadzenia Gimnazjum w Wietrznie Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno "Wiatr" w Wietrznie (druk nr 21),
  • b) określenia wzoru umowy przekazania prowadzenia Gimnazjum w Głojscach Stowarzyszeniu "Wspólna szkoła" w Głojscach (druk nr 22),
  • c) określenia wzoru umowy przekazania prowadzenia Gimnazjum w Iwli Stowarzyszeniu Rozwoju Szkoły w Iwli "Perfectus" w Iwli (druk nr 23),
  • d) ustalenia obwodu Gimnazjum w Iwli prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Szkoły w Iwli "Perfectus" w Iwli (druk nr 24),
  • e) ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych (druk nr 25),
  • f) zmiany uchwały własnej dotyczącej zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla (druk nr 26),
  • g) zasad rejestracji i znakowania psów na terenie Gminy Dukla (druk nr 27),
  • h) uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2011 rok (druk nr 28),
  • i) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dukla (druk nr 29).
 7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji 11 lutego 2011 r./piątek/ godz.9.00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli
Andrzej Dziedzic

2011-02-07

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.