Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

UWAGA PRODUCENCI WARZYW !

Do dnia 11 lipca 2011 r.
(decyduje data wpływu wniosku do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego)

Agencja Rynku Rolnego przyjmuje Wnioski o udzielenie wsparcia w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC.
O wsparcie mogą ubiegać się:

  1. producenci owoców i warzyw niebędący członkiem organizacji producentów owoców i warzyw,
  2. organizacje producentów owoców i warzyw uznane decyzją Marszałka Województwa.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji(UE) nr 585/2011, wsparcie z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC obejmuje działania związane:

  • z wycofaniem z rynku produktów,
  • z niezbieraniem,
  • z zielonymi zbiorami.

Mechanizm obejmuje produkty: ogórki, sałata, endywia o liściach karbowanych i szerokolistna, pomidory, słodka papryka, cukinia.
Wsparcie dotyczy okresu 26.05 - 30.06.2011r.
Wszystkie informacje i wnioski dotyczące mechanizmu znajdują się na stronie internetowej www.arr.gov.pl
Szczegółowe informację można uzyskać w Oddziale Terenowym ARR w Rzeszowie ul. Piłsudskiego 32 pod nr tel. (017) 864-20-27.

Damian Przedzieńkowski
Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Rzeszowie
Sekcja Informacji i Promocji

2011-06-30

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.