Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Gminna liga szachowaREGULAMIN GMINNEJ LIGI SZACHOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA GMINY DUKLA

1. Organizator
Uczniowski Klub Sportowy Rekord w Iwli
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli

2. Cel
Rozwój i popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży.
Integrowanie środowiska dzieci i młodzieży.
Doskonalenie umiejętności gry w szachy.
Popularyzowanie zawodów szachowych w Gminie Dukla.
Organizacja życia pozalekcyjnego dzieci i młodzieży.

3. Miejsce i termin
Gminna Liga Szachowa będzie odbywać się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli w dniach: 20 maja, 17 czerwca, 23 września, 21 października i 18 listopada 2011 r.
Rozpoczęcie o godz. 900.

4. System rozgrywek
Gminna Liga Szachowa składa się z cyklu pięciu turniejów. Turnieje zostaną rozegrane w jednej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund po 10 min. na zawodnika. System rozgrywek może ulec zmianie w zależności od liczby zawodników.

Punktacja: zwycięstwo w partii 1 pkt.; remis 1/2 pkt.; przegrana 0 pkt
Zwycięstwo w pojedynczym turnieju 2 pkt.; drugie miejsce 1 pkt.; trzeci miejsce 1/2 pkt. Gminną Ligę szachową wygrywa zawodnik, który zdobędzie największa ilość punktów ze wszystkich turniejów.

5. Uczestnictwo
W turnieju mogą uczestniczyć dzieci i młodzież uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjów (klasy I i II) z terenu Gminy Dukla. Każda ze szkół może wystawić 4 zawodników. Przy większej liczbie chętnych prosimy o kontakt telefoniczny.

6. Zgłoszenia
Do dnia 06.05.2011 z podaniem: imienia i nazwiska, daty urodzenia, kategorii szachowej na e-mail: szkolaiwla@poczta.fm, faksem 134330003 lub listownie na adres Zespół Szkół Publicznych w Iwli; 38-450 Dukla; Iwla 22.

7. Koszty uczestnictwa
Napoje i posiłek na koszt własny zawodnika.
Organizator zwraca koszt dojazdu na zawody dla 4 zawodników z Zespołu Szkół po podpisaniu umowy z opiekunem.

8. Nagrody
Dla najlepszych 6 zawodników i zawodniczek dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Pozostali zawodnicy otrzymają dyplomy i drobne upominki. 9. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz dokonywania w nim ew. zmian.
Czas trwania rozgrywek ligowych od 20 maja do 18 listopada 2011 r. Przewidywany czas trwania pojedynczego turnieju od 840 do około 1330.

Wszystkie odpowiedzi odnośnie organizacji i przebiegu turniej można uzyskać pod numerem telefonu 134330003 lub 781787011.
PROGRAM GMINNEJ LIGII SZACHOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA GMINY DUKLA

Dukla 20 maja 2011 r.


Miejsce gry
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli

Godzina 840 - 855
Zapisy.
Weryfikacja listy uczestników turnieju.

Godzina 900
Otwarcie turnieju - Dyrektor MOSiR w Dukli, Prezes UKS Rekord w Iwli.

Godzina 905 - 925 I runda

Godzina 930 - 950 II runda

Godzina 955 ? 1015 III runda

Godzina 1010 - 1030 przerwa

Godzina 1030 - 1050 IV runda

Godzina 1055 - 1115 V runda

Godzina 1115 - 1135 VI runda

Godzina 1135 - 1145 przerwa

Godzina 1145 - 1205 VII runda.

Godzina 1210 - 1230 VIII runda.

Godzina 1235 - 1255 IX runda.

Około godziny 1320 ogłoszenie wyników po pierwszym turnieju i rozdanie medali.

2011-04-12

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.