Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Miejskiej w Dukli

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372)

z w o ł u j ę

na dzień 11 października 2021 r. (poniedziałek) o godz.15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XLIV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2021 (druk nr 308).
  5. Oświadczenia i informacje.
  6. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

 wspólne posiedzenie Komisji
11 października 2021 r. (poniedziałek) godz.15.00
sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik
 

2021-10-08
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.