Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Cyfrowa Gmina wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR

W ramach konkursu grantowego uczniowie mogą otrzymać sprzęt komputerowy

Gmina Dukla prowadzi prace związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego  Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Celem programu jest wsparcie w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mieszkający w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR-y do dnia 28 października 2021 roku mogą składać w Urzędzie Miejskim w Dukli stosowne oświadczenia.

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

  • zamieszkują na stałe w miejscowości na terenie gminy Dukla, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
  • są członkami rodzin osób pracujących w PGR-ach, tj. rodziców, dziadków, pradziadków i opiekunów prawnych,
  • nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

Oświadczenia można składać w Urzędzie Miejskim w Dukli pokój 204, tel. 13 43 29 131

Osoby posiadające dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w danych PPGR, proszone są o załączenie niniejszego dokumentu do składanego Oświadczenia

  1. Regulamin konkursu Grantowego
  2. Oświadczenie dla rodzica
  3. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

2021-10-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.