Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Nowa ekspozycja w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli zakończył w listopadzie br. realizację projektu pn. "Utworzenie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych". Projekt był finansowany przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z osi IV dotyczącej ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Całkowita wartość projektu to: 220,86 tys. zł, wartość dofinansowania wyniosła 187,00 tys. zł

W ramach realizacji projektu została wykonane 3 dioramy:

Sala-Fauna i flora karpackich parków krajobrazowych, różnorodność biologiczna - z prezentacją wybranych gatunków zwierząt i roślin na przykładzie buczyny karpackiej.

Sala - Kultura - zamknięta, prezentująca eksponaty umieszczone przestrzennie, zamknięte ścianką imitującą elewację drewnianego domu.

Sala - Geologia - poświęcona tematyce geologicznej.

Efektem projektu jest rozbudowa oferty edukacyjnej Zespołu, promowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszaru karpackich parków, a także kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców. Są plany uzupełniania i poszerzania wystawy. Wystawa jest już udostępniona do zwiedzania.

Więcej zdjęć w galerii ...

Krystyna Boczar-Różewicz

2016-12-22

Odnawialne źródła energii - informacja dla mieszkańców Gminy Dukla

Baner

Informacja w sprawie przystąpienia Gminy Dukla do udziału w projekcie parasolowym

Projekt parasolowy to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w którym Beneficjent czyli Gmina Dukla w imieniu swoich mieszkańców wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dofinansowania na montaż Odnawialnych Źródeł Energii: kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła służących do c.w.u. oraz kotłów na pellet dla gospodarstw indywidualnych z terenu gminy.

Poziom dofinansowania wynosi 70%, a wkład własny 30%.

W związku z przystąpieniem Gminy Dukla do udziału w projekcie parasolowym konieczne będzie wypełnienie ankiety przez zainteresowane gospodarstwa domowe zlokalizowane na terenie gminy w celu przygotowania Raportu dot. zainteresowania mieszkańców udziałem w projekcie.

Ankieta będzie dostępna na stronie internetowej gminy oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Dukli. Wypełnione ankiety należy przekazać do Urzędu Miejskiego w Dukli , pok. nr 111 w nieprzekraczalnym terminie do 05.01.2017 r.

Ponadto na terenie gminy odbędą się spotkania informacyjne z mieszkańcami gminy w dniach:

20.12.2016 r. (tj. wtorek) w Tylawie (szkoła) godz. 16:30 i w Dukli (sala widowiskowo-teatralna Ośrodka Kultury w Dukli) godz. 18:30

21.12.2016 r. (tj. środa) w Łękach Dukielskich (szkoła) godz. 16:30 i w Dukli (sala widowiskowo-teatralna Ośrodka Kultury w Dukli) godz. 18:30

Za udział w ankiecie bardzo Państwu dziękujemy!


Przyjdź na spotkania informacyjne i dowiedź się jak możesz zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w Twoim gospodarstwie domowym oraz jak zaoszczędzić ciepło i energię elektryczną! Co jest dla ciebie lepsze do ogrzewania ciepłej wody użytkowej? Kolektor słoneczny czy pompa ciepła? Na te i więcej pytań udzielą odpowiedzi specjaliści z Instytutu Doradztwa Europejskiego- Innowacja s.c.

Stan środowiska w Twoim najbliższym otoczeniu zależy od Ciebie!

Prezentacja Gmina Dukla

Ankieta dotycząca mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych dla Gminy Dukla w formacie PDF...

Ankieta dotycząca wymiany istniejącego kotła na kocioł pelletowy 5 klasy w formacie PDF...

Automatyczne kotły na pelet - koszty w formacie PDF...

Ankieta dotycząca instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła dla Gminy Dukla w formacie PDF...

Burmistrz Dukli
Andrzej Bytnar

2016-12-21

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami/

z w o ł u j ę

na dzień 28 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 1800 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) przyjęcia "Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Głojscach" /druk nr 208/,
  • b) przyjęcia "Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Operacji Karpacko-Dukielskiej w Iwli" /druk nr 209/,
  • c) przyjęcia "Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej w Wietrznie" /druk nr 210/,
  • d) zamiaru wyłączenia i likwidacji Technikum w Dukli wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli /druk nr 211/,
  • e) zamiaru wyłączenia i likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Dukli wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli /druk nr 212/,
  • f) określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Dukla przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych oraz określenia warunków zwolnienia rodziców z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /druk nr 213/,
  • g) zmiany nazwy ulicy Pocztowej na ulicę Bernardyńską w Dukli oraz ustalenia jej przebiegu /druk nr 214/,
  • h) nadania nazwy dr Józefa Samuela Blocha drodze wewnętrznej w Dukli oraz ustalenia jej przebiegu /druk nr 215/,
  • i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli na 2017 rok /druk nr 216/,
  • j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Rady Miejskiej w Dukli na 2017 rok /druk nr 217/,
  • k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Dukli na 2017 rok/druk nr 218/,
  • l) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Dukli na 2017 rok /druk nr 219/,
  • m) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dukli na 2017 rok /druk nr 220/,
  • n) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego /druk nr 221/,
  • o) przejęcia zadania Powiatu Krośnieńskiego w zakresie utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Dukla /druk nr 222/,
  • p) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2016 /druk nr 223/.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 7. Oświadczenia i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.
wspólne posiedzenie komisji
28 grudnia 2016 r. /środa/ godz. 15 30 / pokój nr 211

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2016-12-21

Gabrysia Drozd finalistką

Gabrysia i konkurs ORE

Ogromny sukces osiągnęła Gabrysia Drozd, uczennica klasy IIIa Zespołu Szkół nr 1 w Dukli. Wychowawczyni klasy Józefa Winnicka - Sawczuk śledząc nowinki i różnorodność konkursów zachęciła uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym ogłoszonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Temat konkursu „ Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po 2030 roku" dotyczył następujących w czasie zmian klimatycznych. Praca plastyczna Gabrysi wraz z opisem wykonanym przez wychowawczynię rozpoczęła rywalizację w powiecie, przeszła przez rywalizację wojewódzką i jako jedna z dwóch prac z województwa podkarpackiego zdobyła miejsce w finale w Warszawie. Sukces dziewczynki miał zwieńczenie w ośrodku ORE w Warszawie, gdzie Gabrysia osobiście 9 grudnia 2016r. odebrała dyplom i nagrodę finalistki. Wzięła również udział w ciekawych zajęciach z robotyki i informatyki. Wyjazd dziewczynki do stolicy będzie dla niej niezapomnianym przeżyciem, a dla szkoły również jest olbrzymim sukcesem. Ważne i wyjątkowe jest również to, że praca plastyczna Gabrysi znalazła się na wystawie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ponieważ konkurs realizowany był w ramach projektu "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2016”.

kbr

2016-12-20

Żyliśmy razem przez wieki

Żyliśmy razem przez wieki

11 grudnia 2016 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Dukli odbyła się wirtualna wycieczka po nieistniejącej już dziś Dukli : śladami dukielskich Żydów.

Wycieczka, przygotowana przez licealistów LO Dukla, członków Klubu Historycznego im. AK, działającego w naszej szkole, była efektem projektu edukacyjnego prowadzonego wspólnie z Fundacją Forum Dialogu Między Narodami z Warszawy i dzięki wsparciu merytorycznemu Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej Sztetl Dukla i jego prezesa p. Jacka Koszczana.

Zaplanowany w terenie spacer po mieście, wyniku niesprzyjającej pogody przeniesiono do sali widowiskowo OK w Dukli . Naszymi gośćmi byli nie tylko rodzice, dziadkowie i znajomi członków Klubu Historycznego, ale przedstawiciele władz miasta: burmistrza Dukli p. Andrzej Bytnar, sekretarz gminy Dukla p. Halina Cycak, redaktor naczelna DPS -u p. Krystyna Boczar-Różewicz, dyrektorzy ZSnr2 w Dukli: p. Jan Drajewicz i Arkadiusz Twardzik, ks. proboszcz Parafii Polskokatolickiej w Łękach Dukielskich Roman Jagiełło, Prezes Stowarzyszenia ,,Czyń Dobro, Mimo Wszystko"- p. Kamila Bogacka, p. Aleksandra Sandra hr. Tarnowska, przedstawiciel PCEN w Krośnie p. Jolanta Śnieżek, historycy krośnieńscy: dr Ewa Bereś i Beata Wygonik- Wronka oraz duklanin p. Jerzy Możdżan, autor książek historycznych.

Ta prelekcja to efekt 16 godzinnych warsztatów edukacyjnych i wielogodzinnej pracy członków klubu podzielonych na grupy zadaniowe, której celem było wypełnienie luki w pamięci o nieistniejącej już dziś , a jakże licznej społeczności żydowskiej i przyczynach niespotykanego i jedynego w dziejach świata zjawiska jakim był Holokaust.

Uczniowie Klubu Historycznego im. AK dzięki tym warsztatom odkryli zapomnianą historię własnej miejscowości, a poprzez osobiste spotkania ze świadkami historii zbudowali most międzypokoleniowy ożywiający ,,zasypane niepamięcią miasto- nasze dukielskie Pompeje".

Liderzy grup, a jednocześnie prelegenci ; Gabriela Szymańska, Patrycja Majer, Katarzyna Makoś, po słowie wstępnym opiekuna klubu Jolanty Wojdyły, przedstawiły historię przedwojennej Dukli, miasta w 74% wyznawców religii mojżeszowej. Klimat wieczoru podtrzymała piosenka Agnieszki Osieckiej "Miasteczko Bełz" w wykonaniu Kasi Makoś, a dokumentacją filmową zajmowali się Patryk Gazda i Przemysław Żołobowicz.

Po prezentacji ks. Roman Jagiełło i hr. Tarnowska oraz zebrani goście dzielili się swoimi wrażeniami, wyrażali podziękowania dla organizatorów, robili pamiątkowe zdjęcia.

Członkom Klubu Historycznego im. AK pozostała satysfakcja ze spotkania i wiedza, która będą dzielić się z innymi. Dla mnie, jako opiekuna projektu, najbardziej satysfakcjonujące jest stwierdzenie młodzieży, ze od teraz inaczej widzą swoje miasto...

Opiekun Klubu Historycznego im. AK
Jolanta Wojdyła

2016-12-20

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głojscach

ZARZĄDZENIE NR 206/16
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głojscach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 36a ust. 2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głojscach.

2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Dukla: www.dukla.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli, 38 - 450 Dukla, Trakt Węgierski 11.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Pełna treść zarządzenia. . .

2016-12-20

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wietrznie

ZARZĄDZENIE NR 207/16
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wietrznie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 36a ust. 2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wietrznie.

2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Dukla: www.dukla.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli, 38 - 450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Pełna treść zarządzenia. . .
2016-12-20

Zarządzenie Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 208/16
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli

Pełna treść zarządzenia. . .

2016-12-20

Ogłoszenie o konkursie dla GRANTOBIORCÓW nr 1/2017/G

Baner

Ogłoszenie o konkursie dla GRANTOBIORCÓW nr 1/2017/G

Lokalna Grupa Działania"Kraina Nafty", działająca na obszarze gmin: Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz - Zdrój i Miejsce Piastowe, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na GRANTY w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Więcej informacji na stronie kraina-nafty.pl

2016-12-19

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami/

z w o ł u j ę

na dzień 20 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Dukli.

3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok (druk nr 201),

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla (druk nr 202),

c) uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2017 rok (druk nr 203),

d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla (druk nr 204),

e) ustalenia wydatków zamierzonych w budżecie gminy Dukla, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu ich dokonania (druk nr 205),

f) ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych (druk nr 206),

g) wyboru dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Dukli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli (druk nr 207).

7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

8. Oświadczenia i informacje.

9. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie komisji

20 grudnia 2016 r. /wtorek / godz. 9 00 / pokój nr 211

Przewodniczący Rady

Andrzej Dziedzic

2016-12-13

APEL O POMOC DLA POGORZELCÓW Z OLCHOWCA

Zwracamy się z apelem o udzielenie pomocy rodzinie Pałka z Olchowca poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce 9 grudnia 2016 r. Pożar strawił dorobek całego życia, w jednej chwili rodzina została bez dachu nad głową. Pomóżmy odbudować im dom.

Gorąco apeluję i proszę wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe i rzeczowe dla rodziny.

Pomoc finansową można przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krośnie

PKO BP: 10 1020 2964 0000 6102 0003 3878


z dopiskiem "POMOC DLA RODZINY PAŁKA Z OLCHOWCA"

Burmistrz Dukli

Andrzej Bytnar

2016-12-12

Jarmark Bożonarodzeniowy w Dukli

Kiermasz Bożonarodzeniowy

11 grudnia br. w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy, rokrocznie organizowany przez Ośrodek Kultury w Dukli. Miał odbywać się na dukielskim rynku, ale warunki pogodowe zadecydowały inaczej. Podczas jarmarku Ośrodek Kultury przygotował wiele atrakcji dla dzieci jak np. wspólne zdobienie pierników. Dla dorosłych degustacje, możliwość zakupu ciast i ozdób świątecznych. Podsumowany został Gminny Konkurs na Najładniejszą Szopkę i Stroik Świąteczny, rozdano nagrody zwycięzcom konkursu. Nagrody wręczali: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, sekretarz gminy Dukla Halina Cycak i dyrektorka Ośrodka Kultury w Dukli Małgorzata Walaszczyk-Faryj.

Spośród 78 prac w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazjum i dorośli., komisja konkursowa po długich obradach najwyżej oceniła i przyznała nagrody w poszczególnych przyznało następujące nagrody.

KATEGORIA SZOPKI BOŻONARODZENIOWE:

Szkoła podstawowa:

1 miejsce: Martyna Dołęgowska - Równe
1 miejsce: Ewa Uliasz - Wietrzno
2 miejsce: Szymon Niezgoda - Świetlica Szkolna w Dukli
3 miejsce: Wiktoria Wódczyńska - Tylawa
3 miejsce: Daria Rajchel - Dukla
wyróżnienia dla: Natalii Tyburcy - Świetlica Szkolna w Dukli, Magdaleny Piróg - Świetlica Szkolna w Dukli, Tomasza Salwy - Tylawa, Małgorzaty Kwaśniowskiej - Tylawa, Joanny Frankiewicz - Tylawa, Natalii Głód, Karoliny Janeczek, Magdaleny Zając - Łęki Dukielskie, Julii Marszał - Głojsce, Klaudii Bilicy - Tylawa, Oliwii Król - Wietrzno, Marceliny Czai - Wietrzno, Tomasza Agasia - Tylawa

Gimnazjum:

1 miejsce : Marcel Bytnar - Dukla
1 miejsce: Martyna Misiołek - Dukla
2 miejsce: Edyta Staszel - Tylawa
wyróżnienie: Weronika Gałka - Dukla

Dorośli:

1 miejsce: Jadwiga Bogacz - ŚDS op. Barbara Marchewka, Pracownia Rękodzieła Artystycznego
1 miejsce: Małgorzata Stasik, Józef i Piotr Mastej, Zenon Zając - ŚDS op. Kamil Krowicki,Pracownia Stolarsko-Rzeźbiarska

KATEGORIA STROIK ŚWIĄTECZNY:

Szkoła Podstawowa:

1 miejsce: Diana Matusik - Równe
2 miejsce: Martyna Dołęgowska i Dominika Wąsik - Równe, Koło Plastyczne
3 miejsce: Wiktoria Puchała, Aleksandra Szyszlak, Aleksandra Zajączkowska - Równe
wyróżnienie: Daria Buczek - Dukla, Kacper Misiołek - Dukla, Emilia Wilk - Tylawa, Maksymilian Szczypta - Głojsce, Oskar Gęborys - Tylawa

Gimnazjum:

1 miejsce: Krzysztof Kwaśniowski - Tylawa
2 miejsce: Karina Buczek - Dukla
3 miejsce: Paweł Wilk, Mateusz Borek, Izabela Szczepanik - Równe
wyróżnienie: 6 Drużyna Harcerska „ISKRA" z Dukli, Marcin Kwaśniowski - Tylawa

Dorośli:

1 miejsce: Praca zbiorowa - ŚDS, op. Małgorzata Kłap, Pracownia Rękodzieła Artystycznego
1 miejsce: Praca zbiorowa- ŚDS, op. Barbara Marchewka, Pracownia Rękodzieła Artystycznego.

kbr

Więcej zdjęć w galerii...
2016-12-12

Trzy tysiące zł dla OSP Tylawa

Ponad 160 zawodowych i ochotniczych jednostek straży pożarnych z Polski otrzymało darowizny na realizacje projektów służących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa społecznego. Łączna kwota dotacji sięgnęła w tym roku 900 tys. złotych. Symboliczne czeki zostały wręczone przedstawicielom zawodowych i ochotniczych straży pożarnych podczas uroczystego spotkania w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Wsparcia strażakom udzielił w tym roku PKN ORLEN, a także spółki Grupy ORLEN, jak ANWIL oraz ORLEN Upstream. Z gminy Dukla wsparcie wysokości 3 tys. zł otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna z Tylawy. W spotkaniu uczestniczyła delegacja strażaków z OSP Tylawa na czele z prezesem Stanisławem Bauerem.

kbr

2016-12-09

Gimnazjum z Dukli zwycięzcą etapu gminnego

Dzisiaj tj. 9 grudnia br. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu " Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Wzięły w nim udział trzy gimnazja z gminy Dukla: Dukla, Jasionka, Równe. Zwycięzcą eliminacji gminnych zostało Gimnazjum w Dukli, drugie równorzędne miejsca zajęły Gimnazjum w Jasionce i Gimnazjum w Równem. Każdą szkołę reprezentowało 4 uczniów i suma ich indywidualnych wyników była wynikiem osiągniętym przez dane gimnazjum. Organizatorem konkursu był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli, a koordynatorem konkursu na terenie gminy Dukla pracownik Urzędu Miejskiego w Dukli Bartosz Szczepanik.

Zwycięskie Gimnazjum w Dukli będzie reprezentowało gminę Dukla na konkursie wojewódzkim, który odbędzie się w 2017 roku.
Więcej zdjęć w galerii...

Krystyna Boczar-Różewicz

2016-12-09

Pierwsze miejsce w Finale Ogólnopolskiego Drużynowego Turnieju

Drużyna Uczniowskiego Klubu Sportowego TKKF MOSiR Dukla w kategorii starszej została najlepszą drużyną tegorocznej edycji Finału Ogólnopolskiego Drużynowego Turnieju Uczniowskiego w tenisie stołowym, rozgrywanego w dniach 3-4 grudnia w Łaziskach Górnych. Drużyna zagrała w składzie: Sporek Szymon, Olbrycht Michał, Maciejewski Szymon.

2016-12-08

Wizyta delegacji ukraińskiej w Dukli

Wizyta delegacji ukraińskiej w Dukli

22 listopada gościła w gminie Dukla oficjalna delegacja z gminy Berezne Wielkie, z Zakarpacia na Ukrainie. Delegacji przewodniczył burmistrz gminy Jarosław Szukal. Wśród gości byli dyrektorka szkoły w Bereznem Małym, radni Rady Gminy Berezne Wielkie, przedsiębiorcy branży turystycznej. Celem wizyty było podpisanie listu intencyjnego o podjęciu współpracy w różnych dziedzinach życia.

Po odczytaniu treści listu intencyjnego w obu językach polskim i ukraińskim burmistrzowie reprezentujący gminy podpisali go. W imieniu gminy Dukla podpis złożył burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, w imieniu gminy Berezne Wielkie list podpisał burmistrz Gminy Berezne Wielkie Jarosław Szukal. Po oficjalnym spotkaniu ukraińscy goście zwiedzili budynek Urzędu Miejskiego w Dukli. Odwiedzili cmentarz Wojenny w Dukli, na którym spoczywają obok Słowaków i Czechów żołnierze ukraińscy walczący w Armii Czerwonej, w czasie II wojny światowej, którzy zginęli pod Duklą w 1944 roku podczas walk w czasie operacji Dukielsko-Preszowskiej. Goście zwiedzili również Gminne Przedszkole w Dukli, Zespół Szkół nr 2 w Dukli, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z zapleczem, Transgraniczne Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli wraz z sala widowiskową przy ul. Kościuszki 4 .Zakończenie pobytu i rozmowy współpracy odbyły się w Gościńcu Chyrowianka. W rozmowach ze strony polskiej uczestniczyli: sekretarz Gminy Dukla Halina Cycak, przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej dziedzic, dyrektorka Ośrodka Kultury w Dukli Małgorzata Walaszczyk-Faryj, dyrektor MOSiR Dukla Michał Szopa, dyrektorzy dukielskich szkół ZS nr 1 Jerzy Pęcak i nr 2 Jan Drajewicz, gł. specjalista ds. promocji Krystyna Boczar-Różewicz. Burmistrz wręczył gościom drobne prezenty w postaci produktów regionalnych. A Kapela-Duklanie trochę w okrojonym składzie grała dla ukraińskich gości.

Ukraińskim gościom bardzo podobały się obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli, a także wszystkie inne obiekty, które zwiedzali

Krystyna Boczar-Różewicz

Więcej zdjęć w galerii...
2016-11-29

Odpust ku czci Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

20 listopada br. w dzień uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w parafii pw. Chrystusa Króla w Trzcianie odbył się odpust. W wydarzeniu wzięli udział parafianie i zaproszeni goście: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar wraz z małżonką, wiceburmistrz Dukli Elżbieta Wróbel wraz z małżonkiem, sekretarz Gminy Dukla Halina Cycak, Krystyna Mastyka - pomagająca pozyskać środki na renowację tej pięknej, zabytkowej świątyni. Mszę święta odprawił o. Kalikst. Na zakończenie uroczystości dokonany został Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, podobnie jak we wszystkich kościołach katolickich w Polsce.

Krystyna Boczar-Różewicz

Więcej zdjęć w galerii...
2016-11-28

Zapraszamy do udziału w konkursie FLORIANY

Konkurs Floriany 2016

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik "Strażak" zapraszają do udziału w Konkursie FLORIANY wszystkie OSP i MDP, które mają na swoim koncie ciekawe i pożyteczne inicjatywy realizowane w latach 2015/2016.

Szczegółowe informacje, Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej: www.floriany.pl

Pełna treść informacji w formacie PDF...

2016-11-28

Szacunek i uznanie dla Seniorów, Dzień Seniora w Nowej Wsi

Dzień Seniora w Nowej Wsi

Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. To właśnie oni są w naszych domach kontynuatorami tradycji, to oni niosą ciepło i zrozumienie. Kultywują stare obrzędy i zwyczaje, przez co wzbogacają i przekazują unikalną kulturę i obyczaje naszego regionu. W Polsce Światowy Dzień Seniora obchodzony jest 14 listopada i stanowi odpowiednik Międzynarodowego Dnia Osób Starszych obchodzonego na świecie 1 października, a ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

19 listopada br. w Domu Ludowym w Nowej Wsi odbyło się spotkanie osób starszych z Nowej Wsi i Trzciany, a inicjatorką tego spotkania była p. Teresa Belcik, radna Rady Miejskiej w Dukli, sołtys Nowej Wsi i prezes Stowarzyszenia "Razem Lepiej" w jednej osobie, podobnie jak w roku ubiegłym. Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie "Razem Lepiej", a na spotkanie zostali zaproszeni seniorzy z Nowej Wsi i Trzciany. W tym dniu szczególnym, życzenia zdrowia, długich lat w dobrym zdrowiu, w gronie najbliższych, pogody ducha, satysfakcji, ciągłej aktywności we wszystkich dziedzinach życia oraz spełnienia marzeń w imieniu własnym i władz samorządowych złożył burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, który uczestniczył w spotkaniu. W spotkaniu uczestniczyła także pani Mirosława Widurek z Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego w Rzeszowie. Oprawę artystyczną uroczystości przygotował Zespół Szarotka-Duklanie i Kapela-Duklanie. Przy muzyce kapeli, śpiewach zespołu przeplatanych skeczami i dowcipami wszyscy bawili się znakomicie. Panie działające na co dzień w Stowarzyszeniu dołożyły wszelkich starań, aby zabezpieczyć stronę kulinarną spotkania i to im się udało znakomicie. Jestem na spotkaniu już drugi raz, byłam w ubiegłym roku, było bardzo przyjemnie, w tym roku jest jeszcze lepiej. Dom Ludowy był w naszej wsi bardzo potrzebny, nie mieliśmy się nawet gdzie spotkać - powiedziała pani Leokadia Mormol, uczestniczka spotkania. Zebrania pani sołtys Teresa robiła u siebie na podwórku, a teraz mamy piękny Dom Ludowy, miło jest tutaj przychodzić - dodała pani Wiktoria Sikora. Wszyscy seniorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy z piękną gwiazdą, wykonaną przez członkinie Stowarzyszenia.

Ze swojej strony dziękując za zaproszenie na uroczystość życzę wszystkim Seniorom uśmiechu na co dzień i wiele radości, aby każdy dzień wolny był od trosk.

Krystyna Boczar-Różewicz

Więcej zdjęć w galerii...
2016-11-25

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

17 listopada br. burmistrz Dukli Andrzej Bytnar w imieniu prezydenta RP wręczył 24. parom z gminy Dukla medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Złote gody obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim zakładając rodzinę. Uroczystość "Złotych Godów" rozpoczęto mszą świętą w kościele farnym w Dukli, którą odprawił ks. Łukasz Mroczek Ceremonia wręczenia Jubilatom medali odbyła się w zajeździe "Galicja". Każda para małżeńska otrzymała życzenia i medal, który w imieniu prezydenta RP wręczał burmistrz Dukli Andrzej Bytnar. Upominki i kwiaty wręczał przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic. W uroczystości wzięli udział sekretarz Gminy Dukla Halina Cycak, która uroczystość prowadziła, a także panie z USC w Dukli z-ca kierownika USC Jolanta Albrycht i Maria Bernadzikowska. Po uroczystości medalowej ceremonii wzniesiono toast za zdrowie, pomyślność i szczęście par małżeńskich, które przeżyły ze sobą pięćdziesiąt. Szanownym Jubilatom odśpiewano "Sto lat". Zespół "Szarotka-Duklanie" i Kapela-Duklanie działające przy Ośrodku Kultury w Dukli swoim występem uświetnili uroczystości jubileuszowe. A wspólny obiad zakończył uroczystości.

Odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie:

 1. Maria i Jan Barsznicowie
 2. Zofia i Adolf Chorążowie
 3. Genowefa i Tadeusz Dudzikowie
 4. Danuta i Władysław Głodowie
 5. Kazimiera i Emil Jakiełowie
 6. Jadwiga i Ludwik Jamrowie
 7. Marcjanna i Jan Jasińscy
 8. Zofia i Tadeusz Korcowie
 9. Michalina i Józef Kubalowie
 10. Alina i Edward Kubiccy
 11. Halina i Jan Kucharscy
 12. Beata i Waldemar Maziejukowie
 13. Irena i Jan Mikosowie
 14. Alicja i Jerzy Możdżanowie
 15. Irena i Kazimierz Nabagłowie
 16. Maria i Stanisław Paszkowie
 17. Zofia i Roman Paszkowie
 18. Alicja i Mieczysław Rzeźnikiewiczowie
 19. Maria i Stanisław Staroniowie
 20. Zofia i Edward Szydłowie
 21. Maria i Kazimierz Szyszlakowie
 22. Maria i Tadeusz Wilkowie
 23. Kazimiera i Marian Ziębowie
 24. Kazimiera i Kazimierz Zwiercanowie

Szacownym Jubilatom życzę kolejnych lat w zdrowiu, zgodzie i miłości.

Krystyna Boczar-Różewicz

Więcej zdjęć w galerii...
2016-11-24

Święto Niepodległości w Łękach Dukielskich

Święto Niepodległości w Łękach Dukielskich

W przeddzień Święta Niepodległości odbyła się w sali widowiskowej ZSP w Łękach Dukielskich wieczornica patriotyczna. Z programem wystąpiła młodzież szkolna, a oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny.

Po przedstawieniu głos zabrali, zaproszeni przez księdza proboszcza Zdzisława Babiarza, historycy p. Stanisław Kalita, nauczyciel historii z ZS nr 2 i nr 1 w Dukli i p. Jerzy Możdżan. Pan Stanisław Kalita przedstawił historię chrześcijaństwa w Polsce na przestrzeni 1050 lat. Pan Jerzy Możdżan autor książki o średniowiecznych początkach Polski "Prasłowianie, Słowianie, Polacy-rozważania" w swoim wystąpieniu przedstawił bardzo sugestywnie i z wielkim zacięciem historycznym nasze dzieje, osadnictwo, migrację ludów w Europie. A że nie o wszystkim zdążył powiedzieć, otrzymał zapewnienie od p. dyrektor Krystyny Delimaty, że z pewnością będzie jeszcze możliwa kontynuacja jego ciekawych wątków historycznych. Historycy odbyli już kilka wykładów w okolicznych miejscowościach i planują kolejne. Uczestniczyli również w konferencji naukowej zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie pt. "Polska i jej sąsiedzi. Początki chrześcijaństwa" w ramach Dni Jana Pawła II. W najbliższym czasie zamierzają wydać płytkę multimedialną z wykładami o historii Polski.

Po prelekcjach wszyscy udali się pod Pomnik Wdzięczności, gdzie złożone zostały wieńce i zapalono znicze pamięci tym, którzy o naszą wolność walczyli i tym, którzy przez wieki budowali pomyślność naszej Ojczyzny.

Henryk Kyc

Święto Niepodległości w Łękach Dukielskich

Święto Niepodległości w Łękach Dukielskich

Święto Niepodległości w Łękach Dukielskich

Święto Niepodległości w Łękach Dukielskich

Święto Niepodległości w Łękach Dukielskich

Święto Niepodległości w Łękach Dukielskich

Święto Niepodległości w Łękach Dukielskich

Święto Niepodległości w Łękach Dukielskich

Święto Niepodległości w Łękach Dukielskich
2016-11-24

Muzyczna lekcja patriotyzmu

Muzyczna lekcja patriotyzmu

Czwartek, 10 listopada 2016 roku był w ZSP w Równem dniem bardzo uroczystym. Cała społeczność szkolna świętowała wspólnie 98. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wszyscy ubrani na galowo z dumą nosili wykonane przez siebie kotyliony. W tym roku uroczystość ta w naszej szkole wyglądała nieco inaczej, ponieważ odeszliśmy od typowej akademii na rzecz wspólnie śpiewanych pieśni patriotycznych.

Pieśni patriotyczne powstawały w czasach trudnych i przełomowych dla państwa polskiego i do dziś stanowią muzyczny pomnik pamięci narodowej. To na nich wychowało się wiele pokoleń Polek i Polaków, którzy walczyli o wolną i niepodległą Ojczyznę. Pieśni te towarzyszyły zarówno ludności cywilnej, jak i żołnierzom, podnosiły na duchu i zagrzewały do walki. Dlatego też Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o upamiętnieni tego narodowego święta - śpiewem. Każda klasa od "0" do III gimnazjum wylosowała dla siebie pieśń i prezentowała ją do akompaniamentu - nauczyciela muzyki, pana Krzysztofa Zajdla.

Natomiast niespodzianką dla uczniów i pani dyrektor był występ nauczycieli, którzy trzymając w rękach róże, wykonali do akompaniamentu pana Krzysztofa Zajdla pieśń "Po ten kwiat czerwony" i otrzymali od uczniów owacje na stojąco. To była piękna patriotyczna postawa naszych nauczycieli i wychowawców, którzy nie tylko wymagają, ale sami potrafią dawać przykład. Kolejny raz stanęli obok uczniów, dając świadectwo prawdziwego patriotyzmu, zgodnie ze słowami Tytusa Liwiusza: "Słowa uczą, przykłady pociągają."

Aneta Cyran

Muzyczna lekcja patriotyzmu

Muzyczna lekcja patriotyzmu

Muzyczna lekcja patriotyzmu
2016-11-24

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Warszawa, dnia 16.11.2016 r.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA


DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.25

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.22 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4 listopada 2016 r., znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.18, którą zakończone zostało postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 6 listopada 2015 r., znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH.253, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odcinku Kielanówka - Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535 według wariantu przebiegu trasy WB1- alternatywa".

Pełna treść zawiadomienia znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.25 z dnia 16.11.2016 r. w formacie PDF
2016-11-24

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami/

z w o ł u j ę

na dzień 28 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 7. a)   trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dukla oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji /druk nr 194/,
  b)   uchylenia uchwały własnej dotyczącej określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dukla /druk nr 195/,
  c)   ustalenia Regulaminu prowadzenia placów targowych w Dukli oraz wykonywania na nich działalności handlowej /druk nr 196/,
  d)   zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dukla z urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o./druk nr 197/,
  e)   opłaty targowej /druk nr 198/,
  f)   zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok /druk nr 199/,
  g)   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla /druk nr 200/.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Oświadczenia i informacje.
 10. Zamknięcie sesji.
wspólne posiedzenie komisji
28 listopada 2016 r. /poniedziałek / godz. 800 / pokój nr 211

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2016-11-21

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odcinku Kielanówka - Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535 według wariantu przebiegu trasy WB1- alternatywa"

Zawiadomienie z dnia 04.11.2016
Zawiadomienie z dnia 08.11.2016

2016-11-15

DECYZJA stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi

DECYZJA znak: PSK.443.1.53.5.2016

z dnia 8 listopada 2016 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie na podstawie art. 105 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz 23 z późn.zm.) umarza postępowanie w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Spółki Wodnej Wodociągowej "Iwla II" w Iwli.

Załącznik Nr 1 - pełna treść decyzji PPIS w Krośnie w formacie PDF

2016-11-14

IX Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej

10 listopada 2016 r. w sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli odbył sie już IX Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej. Komisja konkursowa w składzie; Barbara Klecha, Irena Zięba, Artur Głód i Grażyna Ostrowska - przewodnicząca, postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

Grand Prix Przeglądu otrzymała Katarzyna Makoś - ZS nr. II Dukla

Kat I

1 miejsce - Natalia Zima -SP Lubatowa
2 miejsce - Maja Stadler - SP nr. 7 Krosno
3 miejsce - Martyna Jakieła - SP Jasionka
wyr. Urszula Jakieła - ZS nr. I Dukla
wyr. Emilia Bałon - ZSP Równe
wyr. Eliza Kowalska - Bel Canto

Kat II

1 miejsce - Milena Zając - SP Lubatowa
2 miejsce - Paulina Półchłopek - GOK Korczyna
3 miejsce - Gabriela Chmielowiec - SWI Krzysztof Zajdel
wyr. Oliwia Szybka - SWI Krzysztof Zajdel
wyr. Julia Orzechowska - SP Dobieszyn
wyr. Joanna Kawulok - SP Głojsce

Kat III

1 miejsce - Marlena Szmyd - PG Krościenko Wyżne
2 miejsce - Sabina Mercik - PG Krościenko Wyżne
3 miejsce - Gabriela Winnicka - ZSP Jaśliska
wyr. Weronika Wnęk - ZSP Równe
wyr. Emila Tomoń - Gimnazjum Świerzowa Polska
wyr. Karolina Hac - SPiG Potok

Kat IV

2 miejsce - Kamila Kula - MZS nr 5 Krosno
3 miejsce - Dominika Sikora - MZS nr 5 Krosno
wyr. Kamila Knap - MZS nr 5 Krosno
wyr. Eryka Głód - SWI Krzysztof Zajdel

Kat. Zespoły

1 miejsce - zespół wokano-instrumentalny - ZS nr.II Dukla
2 miejsce - zespól wokalny - ZSP Jaśliska
wyr. Julia i Laura Woźniak - Gimnazjum Głojsce
wyr. Zespół Tereściacy - Zawadka Rymanowska, Mszana

2016-11-14

Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza do wzięcia udziału w konkursie

Regulamin Szopki 2016

X GMINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ ORAZ STROIK ŚWIĄTECZNY

Dukla 2016

Regulamin

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Dukla.
 2. Technika wykonania prac oraz forma jest dowolna.
 3. Prace wykonane wyłącznie z materiałów naturalnych otrzymają wyższą ocenę.
 4. Prace mogą być zbiorowe i indywidualne.
 5. Najpiękniejsze szopki, wykonane indywidualnie i z naturalnych materiałów, wezmą udział w Międzynarodowym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych. ( Przewidywany termin konkursu styczeń 2016).
 6. Każda praca powinna być dokładnie opisana (imię i nazwisko, wiek, szkoła, placówka lub praca domowa, imię i nazwisko nauczyciela).
 7. Prace należy składać 8 grudnia 2016 w godzinach od 8.00 do 16.00 w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej.
 8. Złożone prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora.
 9. Prace ocenianie będą w następujących kategoriach:
  Kat. I - szkoła podstawowa
  Kat. II - gimnazjum
  Kat. III - szkoła średnia Kat.
  IV - dorośli
 10. Szopka Bożonarodzeniowa oraz Stroik Świąteczny będą oceniane jako odrębne kategorie konkursowe.
 11. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej (www.ok.dukla.pl) 9 grudnia 2016 roku.
Uwaga !!! Prace prosimy odbierać 19 i 20 grudnia w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli ul. Trakt Węgierski 38. Nagrody prosimy odbierać na dukielskim rynku w Dukli 11 grudnia (około godz. 13.30) W razie niepogody w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej

Więcej informacji na temat Jarmarku Bożonarodzeniowego na stronie www.ok.dukla.pl pod nr tel 662054407


Prace zakwalifikowane do Konkursu Międzynarodowego zostaną przewiezione do Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli przez Ośrodek Kultury. Nieodebrane prace oraz nagrody przepadają !!!

Regulamin do pobrania w formacie PDF

2016-11-09

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016

Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty", działająca na obszarze gmin: Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz - Zdrój i Miejsce Piastowe, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Termin składania wniosków: od 17.11.2016 r. do 05.12.2016 r.

Pełna treść ogłoszenia

Zał. nr 1 - Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru

Zał. nr 2 - Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru

Zał. nr 3 - Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy - w przypadku osoby pozostającej bez pracy, nie zarejestrowanej w PUP Zał. nr 4 - zał. nr 1 do Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zał. nr 4 - zał. nr 1 do Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2016-11-08

Spotkania informacyjne dot. naboru na GRANTY

Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty" zaprasza przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, fundacji, parafii, zespołów folklorystycznych, OSP na spotkania informacyjne dot. naboru na GRANTY w ramach realizacji Projektów Grantowych; poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"


HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH:


14 listopada 2016 r. (poniedziałek)
godz. 15:30Urząd Gminy
w Chorkówce15 listopada 2016 r. (wtorek)
godz. 15:30Urząd Gminy
w Miejscu Piastowym


www.kraina-nafty.pl

Kontakt: 725 999 721, 725 995 723

2016-11-08

DECYZJA stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi

DECYZJA znak: PSK.443.1.53.5.2016

z dnia 4 listopada 2016 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE

stwierdza, brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Spółki Wodnej Wodociągowej "Iwla II" w Iwli.

Załącznik Nr 1 - pełna treść decyzji PPIS w Krośnie w formacie PDF
2016-11-07

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami/

z w o ł u j ę

na dzień 9 listopada 2016 r. (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Dukla za I półrocze 2016 roku.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Dukla za rok szkolny 2015/2016.
 7. Informacja o działaniach promocyjnych i z działalności Transgranicznej Informacji Turystycznej za 2015 rok.
 8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników samorządowych zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 11. a)   uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Linia elektroenergetyczna 110 kV" /druk nr 183/,
  b)   określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dukla /druk nr 184/,
  c)   zmiany uchwały własnej dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2016 rok /druk nr 185/,
  d)   określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli /druk nr 186/,
  e)   uchwalenia "Programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" /druk nr 187/,
  f)   uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2017 rok /druk nr 188/,
  g)   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla /druk nr 189/,
  h)   zaciągnięcia zobowiązań na rok 2017 /druk nr 190/,
  i)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok (druk nr 191).
 12. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 13. Oświadczenia i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.
Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie komisji
8 listopada 2016 r. /wtorek / godz. 16 00 /pokój nr 211

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2016-11-02

Jacek Koszczan laureatem Nagrody Polin 2016

Jacek Koszczan laureatem Nagrody Polin 2016

20 października br. podczas uroczystej gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wręczono Nagrodę POLIN 2016. Laureatem 2. edycji konkursu został Jacek Koszczan, założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej - Sztetl Dukla. Wyróżnienia otrzymali: Robert Augustyniak z Grodziska Mazowieckiego oraz Mirosław Skrzypczyk z Lelowa i Szczekocin. Nagroda Specjalna została przyznana Janowi Jagielskiemu z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Jacek Koszczan
założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej - Sztetl Dukla. Jest inicjatorem budowy pomnika upamiętniającego 70. rocznicę zagłady dukielskich Żydów, opiekunem cmentarzy żydowskich, zbiorowej mogiły oraz ruin synagogi w Dukli. Jego codzienna działalność to gromadzenie i archiwizowanie informacji o dukielskich Żydach, ale nie tylko. Prowadzi działalność edukacyjną, poprzez realizację wielu projektów i współpracę z młodzieżą w sposób naturalny przekazuje wiedzę o wielokulturowości naszego miasteczka np. podczas pracy nad projektem "Żywa Biblioteka Podkarpacia". Jest autorem scenariuszy filmów "Dlaczego" i "Sumienie", w pracę nad filmami angażował młodzież z gminy Dukla. Organizował spotkania młodzieży polskiej z izraelską ze Sprawiedliwą. Kilka razy organizował Dni Kultury Żydowskiej w Dukli Dzięki jego staraniom i wiedzy udało się doprowadzić do uhonorowania medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata dwóch rodzin z gminy Dukla.

Zwycięzca otrzymał statuetkę autorstwa Barbary Falender oraz nagrodę finansową w wysokości 10 tys. zł ufundowaną przez Tomka Ulatowskiego iYgala Ozechova.

Panu Jackowi Koszczanowi gratulujemy nagrody.

Krystyna Boczar-Różewicz

Jacek Koszczan laureatem Nagrody Polin 2016
Jacek Koszczan z laureatem nagrody honorowej, legendą sprawy żydowskiej w Polsce - Janem Jagielskim.

Jacek Koszczan laureatem Nagrody Polin 2016
fot. Magda Starowieyska
2016-10-25

Uznanie dla nauczycieli

Dzień Edukacji Narodowej 2016

Dzień Edukacji Narodowej - to święto wszystkich nauczycieli, pedagogów oraz pracowników oświaty. Święto zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. określone ustawą - Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela, a pod obecną funkcjonuje od 1982 r., na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Potocznie, dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.

Święto nauczycieli to okazja, aby docenić ich pracę i trud. Nauczyciel to zawód wymagający poświęcenia ogromu czasu, cierpliwości i swojego zdrowia. Nauczyciel podejmuje wielki wysiłek aby przekazać młodym ludziom wiedzę, która pozwoli im w bliższej lub dalszej przyszłości na start w dorosłe, zawodowe życie. Tradycyjnie w dzień 14 października w ramach podziękowania nauczycielom za ich trud włożony w edukację i wychowanie uczniowie składają im podziękowania i życzenia. 13 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dukli odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół. W spotkaniu uczestniczyli także nagrodzeni w tym roku nauczyciele z wszystkich placówek dydaktycznych gminy Dukla.

Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom oraz dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Dukla. Podziękował nauczycielom za trud i zaangażowanie w codzienną pracę, składając najserdeczniejsze życzenia.

Nagrody w uznaniu za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej, otrzymały następujące osoby:

1. Agata Sereda - nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Iwli

2. Anna Sygnarska - nauczycielka języka polskiego, bibliotekarz w Zespole Szkół Publicznych w Jasionce

3. Katarzyna Szuba - nauczycielka języka polskiego, bibliotekarz w Zespole Szkół Publicznych w Równem

4. Beata Węgrzyn- nauczycielka historii, wychowania fizycznego w Zespole Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich

5. Katarzyna Reczkowska - Buryła - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Równem

6. Danuta Ciuła - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce

7. Jerzy Pecak - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Dukli

8. Jerzy Gunia - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Iwli

Dołączając się do tych podziękowań, życzę dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych jak również uśmiechu każdego dnia. Dziękuję za trud podejmowanej na co dzień pięknej pracy w roli Nauczyciela. Życzę, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji.

Danuta Szczurek
Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

Więcej zdjęć w galerii...
2016-10-19
1 2 3 4 5 6 7 8

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.