Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Otwarcie Gminnego Klubu Seniora w Dukli


23 kwietnia br. w siedzibie Gminnego Klubu Seniora w Dukli przy ulicy Trakt Węgierski 8A odbyło się oficjalne otwarcie Gminnego Klubu Seniora. Przybyłych na otwarcie gości przywitał burmistrz Dukli Andrzej Bytnar. W otwarciu uczestniczyli: wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska,  o. Tacjan Mróz gwardian i kustosz z Sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli, wiceburmistrz Dukli Elżbieta Wróbel, skarbnik Gminy Dukla Jolanta Bik, koordynator projektu Anna Lubaś z firmy A2 Anna Lubaś,   naczelnik Wydziału Gospodarczego Piotr Świder,  przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic, radni RM w Dukli: Zenon Leńczyk, Władysław Boczar, Jan Marszał, dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli  Łukasz Piróg, dyrektorki: Ośrodka Kultury w Dukli Małgorzata Walaszczyk-Faryj, Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej w Dukli Małgorzata Bielec i Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej Bogumiła Dymek-Urynowicz,  a przede wszystkim Seniorzy uczestnicy Gminnego Klubu Seniora wraz z pracownikami klubu.
Burmistrz Dukli powiedział: Starość jest nieunikniona, jednak nie musi ona oznaczać bierności, choroby, samotności, wręcz przeciwnie, dzięki wydłużaniu się ludzkiego życia i stałej poprawie jego jakości, w tym także stanu zdrowia, może być to czas aktywnej realizacji własnych pasji i marzeń. Motywacją do realizacji zadania było przede wszystkim przeciwdziałanie osamotnieniu i utworzenie bezpiecznego, przyjaznego miejsca dla Seniorów. (….)Projekt Gminny Klub Seniora w Dukli ma na celu zwiększenie dostępności do usług środowiskowych i opiekuńczych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji niesamodzielnych seniorów z terenu gminy Dukla. Całkowita wartość projektu 932.097,00 zł, w tym kwota dofinansowania 885.492,10 zł, ( UE 792.282,45 zł, dotacja celowa 93.209,65 zł), wkład własny 46.604,90 zł. Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 31.03.2020 r. dla 80 uczestników (56K i 24M) , w tym dostosowanie obiektu: X-XII. 2017 r. Aktualnie jest 23 uczestników w trakcie realizacji projektu, a pierwsze zajęcia rozpoczęły się 15 lutego 2018 r. (……..). Następnie nastąpiło poświecenie obiektu przez o. Tacjana Mroza i symboliczne przecięcie wstęgi przez władze gminy Dukla,  panią wicemarszałek Marię Kurowską i reprezentantów Gminnego Klubu Seniora. Seniorzy zaprezentowali specjalnie na tę okazje przygotowany program artystyczny pod kierunkiem kierowniczki Aleksandry Okońskiej –Szczurek i Jolanty Czapskiej – były to piosenki i skecze. Pani kierownik przedstawiła prezentację „Gminny Klub Seniora w Dukli” , w której pokazała  przygotowywania pomieszczeń, w których obecnie mieści się klub.  Były także drobne prezenty dla Klubu od  wicemarszałek Marii Kurowskiej anioł i od burmistrza Dukli Andrzeja Bytnara sprzęt kuchenny.
Krystyna Boczar-Różewicz
 
Gminny Klubu Seniora w Dukli funkcjonuje, dni robocze, w godzinach 8:00 – 16:00.
Plan dnia uczestników wypełniają:
  • zajęcia ruchowe,
  • zajęcia manualne,
  • zajęcia wokalne
  • nauka obsługi komputera i korzystania z internetu,
  • spotkania z prawnikiem – tematyka dot. seniorów,
  • czytanie prasy, książek
  • planowane są również spotkania z psychologiem
Dodatkowo projekt zakłada wyjazdy do kina ( 1 na kwartał), organizację imprez okolicznościowych oraz jednodniowy wyjazd do Łańcuta.
Odpłatność 50 zł/miesiąc jeżeli dochód uczestnika przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj.: 1)      dla osoby samotnie gospodarującej – 951,00 zł, 2)      dla osoby w rodzinie – 771,00 zł.
www.klubseniora.dukla.pl
Więcej zdjęć w galerii ...
2018-04-23
Krystyna Boczar-Różewicz

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.