Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Na ratunek pszczołom w Beskidzie Niskim


 

W czerwcu br. została zakończona Inicjatywa pn. „Na ratunek pszczołom w Beskidzie Niskim” realizowana na terenie Gminy Dukla. Liderem Inicjatywy był Pan Bogdan Płóciennik z Zawadki Rymanowskiej.

Ekonomiczna wartość zapylania przez owady pszczołowate wykracza ponad produkcję rolniczą. Pszczoły zapylają wszystkie rośliny, nie tylko uprawne. W przypadku upraw sadowniczych, gdzie główny plon stanowią owoce, zapylanie roślin przez owady jest jedynym zabiegiem umożliwiającym zwiększenie plonów. Ważną rolą pszczół jest również zapylanie rodzimych gatunków roślin, które dostarczają pokarm dzikim zwierzętom, co stanowi element prawidłowego funkcjonowania ekosystemu. Dobrze zachowane siedliska i ekosystemy są niezbędne dla zdrowia pszczół. Zmniejszenie ich populacji ma negatywny wpływ na uprawy. Celem inicjatywy było stworzenie pokazowej pasieki składającej się z 10 uli. Utworzenie pasieki ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, skoncentrowanej głównie na ochronie pszczół oraz pszczeleniu w najbliższej okolicy. Z uwagi na fakt, iż w Beskidzie Niskim występuje duże bogactwo flory, a teren jest w znikomym stopniu narażony na negatywne oddziaływania przemysłowe, hodowla pszczół oraz posadowienie pasieki będzie wysoce wskazane i efektywne.

Działania zrealizowane w ramach Inicjatywy:

  • przygotowanie terenu i wykonanie ogrodzenia oraz jego pielęgnacja,
  • zakup uli i rójek oraz sprzętu potrzebnego do obsługi uli,
  • instruktaż zasiedlania uli rojami pszczelimi dla lokalnej społeczności,
  • opracowanie, wykonanie i posadowienie tablicy informacyjnej.

Poprzez realizację inicjatywy nastąpi wzrost ilości zapylonych roślin przez pszczoły, a co za tym idzie większa  ilość plonów. W zachowaniu gatunków roślin owadopylnych pszczoła jest niezastąpiona, spośród wszystkich owadów. Działania w ramach Inicjatywy podniosą świadomość ekologiczną w dłuższej perspektywie czasu – zarówno stworzenie modelowej pasieki, jak również warsztat instruktażowy z zasiedleni uli rojami pszczelimi.

Inicjatywa została zrealizowana w ramach Projektu „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia”. Organizatorem Projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”. Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Więcej informacji o Projekcie i Inicjatywie na stronie www.zielonepodkarpacie.pl/o-projekcie-inicjatywy

2017-08-07

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.