Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dukla na lata 2017-2023

Rewitalizacja ma na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów, na których występują problemy w sferze społecznej, technicznej, przestrzennej, gospodarczej lub środowiskowej. W związku z przystąpieniem do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dukla, prosimy o wypełnianie ankiet. Po wypełnieniu ankiety proszę złożyć osobiście w pokoju nr 111, w Urzędzie Miejskim w Dukli (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres: treeconsulting.project@gmail.com
 
Zapraszamy do wypełnienia ankiety do 14.09.2017 roku.
 
Tym samym zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 14 września o godz. 17.00 w sali narad (nr 304) w Urzędzie Miejskim w Dukli
 
2017-09-05

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.