Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu

Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle

zaprasza osoby i instytucje działające lub zamierzające rozpocząć działalność w sektorze Ekonomii Społecznej

do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu

„Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Działania 8.5 Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

 POWES Jasło oferuje:

- granty na realizację przedsięwzięć związanych  z Ekonomią Społeczną w wysokości do 9.000,00 PLN dla jednego wnioskodawcy,

- dotacje na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych w wysokości (stan na 01.08.2017) 26.121,30 PLN na osobę,

- finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2000,00 PLN miesięcznie na każde stworzone miejsce pracy (przez okres 12 miesięcy od zatrudnienia pracownika),

- doradztwo ogólne, biznesowe i specjalistyczne,

- szkolenia ogólne, kompetencyjne i zawodowe,

- wyjazdy studyjne,

- pakiety marketingowe w wysokości do 5.300,00 PLN dla jednej instytucji,

- bezpłatne usługi księgowe,

- audyty prawne, finansowe i produktowe,

- bezpłatne wparcie Inkubatorów Help Desk oraz Lokalnych Biur Sprzedaży,

- wiele innych form wsparcia.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Dukli  22 września 2017 o godzinie 16.00.

 

2017-09-19

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.