Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 /

z w o ł u j ę

na dzień 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 1800 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XLIV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników samorządowych zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk o Przełęcz Dukielską w latach 1944-1945 w Dukli, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Walk o Przełęcz Dukielską w latach 1944-1945 w Dukli (druk nr 285),
  • b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Głojscach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Głojscach (druk nr 286),,
  • c) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Operacji Karpacko-Dukielskiej w Iwli, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Operacji Karpacko-Dukielskiej w Iwli (druk nr 287),
  • d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wietrznie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wietrznie (druk nr 288),
  • e) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, w Szkołę Podstawową w Jasionce ( druk nr 289),
  • f) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, w Szkołę Podstawową w Łękach Dukielskich (druk nr 290),
  • g) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Równem, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, w Szkołę Podstawową w Równem (druk nr 291),
  • h) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, w Szkołę Podstawową w Tylawie (druk nr 292),
  • i) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2017 (druk nr 293).
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Oświadczenia i informacje.
 10. Zamknięcie sesji.

  Proszę o wzięcie udziału w sesji.

 wspólne posiedzenie Komisji

26 październikia 2017 r. (czwartek) godz. 1600  pokój nr 211

Przewodniczący Rady

Andrzej Dziedzic

2017-10-19

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.