Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Awans zawodowy dla nauczycieli


16 lipca 2019 roku  odbył się egzamin dla nauczycieli na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiło dwóch nauczycieli ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dukla:

  • Krzysztof Zajdel – Szkoła Podstawowa w Równem, nauczyciel muzyki, wychowawca świetlicy;
  • ks. Łukasz Mroczek – Zespół Szkół Nr 2 w Dukli, nauczyciel religii,

W celu osiągnięcia tego awansu, nauczyciele  muszą odbyć staż trwający dwa lata i dziewięć miesięcy, oraz posiadać odpowiedne kwalifikacje,. W tym czasie pedagodzy doskonalą swoje umiejętności pod okiem opiekuna stażu, którego zadaniem jest udzielanie pomocy w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego to nie tylko awans zawodowy, to przede wszystkim większe oczekiwania i wymagania oraz otwarta droga do dalszego rozwoju. Mianowanie jest trzecim stopniem na ścieżce awansu zawodowego nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania najwyższego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

12 sierpnia  2019 roku w Urzędzie Miejskim w Dukli  odbyła się uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego połączona ze złożeniem ślubowania.

Po złożeniu ślubowania przez nauczycieli, Łukasz Piróg- zastępca burmistrza Dukli nadał stopień nauczyciela mianowanego i wręczył nauczycielom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Oprócz prestiżu, awans to także pieniądze. Skutkiem uzyskania mianowania przez nauczyciela jest umocnienie prawne stosunku jego pracy, a także gratyfikacja finansowa w postaci zwiększonego wynagrodzenia miesięcznego.

Gratuluję serdecznie nauczycielom sukcesu zawodowego. Życzę satysfakcji wytrwałości, zadowolenia oraz sukcesów w dalszej pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Danuta Szczurek
dyrektor ZOPO

2019-08-20

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.