Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Przez górkę do sąsiada

Tytuł projektu: Przez górkę do sąsiada

Wartość projektu: 47 069,03€, w tym gminy Dukla – partnera wiodącego:  40 008,66€, w tym udział środków z EFRR: 33 890,40- 85%, środki z budżetu państwa: 1 993,55€ - 5%, wkład własny: 3 987,12€ - 10%. Wkład Obec Vyšná Pisaná- partnera słowackiego: 7 197,96€, w tym udział środków z EFRR: 6 118,26€ - 85%,  środki z budżetu państwa: 719,79€ - 10%,  wkład własny: 359,91€ - 5%.

Termin realizacji projektu: 1.04.2017- 31.03.2018 r.

Projekt „Przez górkę do sąsiada” realizowany przez gminę Dukla – partnera wiodącego i Obec Vyšná Pisaná- partnera słowackiego jest współfinansowany przez Program współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014-2020.

2017-05-26

954,9 tys. zł na podniesienie jakości kształcenia w gminie Dukla

Tytuł projektu: Nowa jakość kształcenia w gminie Dukla

Wartość projektu: 954 901,27 zł, w tym wartość dofinansowania z RPO Województwa Podkarpackiego wynosi 907 149,27 zł

Termin realizacji projektu: 1.03. 2017 – 30.06.2018

Gmina Dukla otrzymała kolejne dofinansowanie w zakresie oświaty. Po przeprowadzonych negocjacjach wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi 954.901,27 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 907.149,27 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została w okresie od 01.03.2017 do 30.06.2018 r.

2017-03-10
Admin

Ponad 800 tys. zł dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Dukli

Tytuł projektu: Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Dukli

Wartość projektu: 868 039,43 zł, w tym wartość dofinansowania z RPO Województwa Podkarpackiego wynosi 814 279,43 zł

Termin realizacji projektu: 1.03. 2017 – 30.06.2018


Kolejny sukces Gminy Dukla w zakresie pozyskania środków na rozwój i upowszechnianie oświaty. Tym razem ponad 800 tyś. zł trafi do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli.

Po długich negocjacjach wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi 868.039,43 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 814.279,43 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została w okresie od 01.03.2017 do 30.06.2018 r.

2017-03-10
Admin

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.