Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Utworzenie transgranicznych centrów wymiany Kulturalnej


Tytuł projektu:  Utworzenie transgranicznych centrów wymiany Kulturalnej

Wartość projektu: całkowita wraz z partnerem słowackim: 1 116 626,02€, dofinansowanie:
875 640,58€, wkład partnerów proporcjonalnie do dofinansowania

Partner: Miasto Svidnik (Słowacja)

Termin realizacji projektu: 31.03. – 31.12.2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

2017-03-02
Admin

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.