Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Uproszczona oferta realizacji zadania złożona w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uproszczona oferta realizacji zadania złożona w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-12-23

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.