Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

X rocznica nadania Szkole Podstawowej w Głojscach imienia Jana Pawła II


„Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni” słowa te przyświecały organizatorom 10. Rocznicy nadania im. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Głojscach,  która w tym roku połączona była z 3. Piknikiem Rodzinnym.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym w Głojscach, przy obecności pocztów sztandarowych  ze szkół im. Jana Pawła II z Głojsc i  Łęk Dukielskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Głojscach. Część artystyczna spotkania odbyła się przed  budynkiem szkoły.

Po odśpiewaniu hymnu rodziny szkół Jana Pawła II powitano przybyłych gości, wśród których byli  zastępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg, dyrektor ZOPO  Danuta Szczurek, radna Głojsc Ewa Dubiel, radna poprzedniej kadencji Halina Pietruś oraz dyrektorzy placówek oświatowych gminy.

Uczniowie zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny poświęcony patronowi szkoły  Janowi Pawłowi II oraz  kochanym rodzicom, w podziękowaniu za ich trud, troskę
i bezgraniczną miłość.

Piknikowi towarzyszyły liczne atrakcje. Były koniki, zjeżdżalnie, kula, animatorzy, wspaniałe występy, pyszności przygotowane przez rodziców i Koło Gospodyń Wiejskich z Głojsc.

Zorganizowaną  imprezę poprzedziło wiele tygodni przygotowań, w które włączyli się Rada Rodziców, pani Dyrektor, nauczyciele, pracownicy obsługi i uczniowie, .

Gorące, jak pogoda w tym dniu, podziękowania składamy wszystkim, którzy poświęcili swój czas, prace aby uroczystość i wspólna zabawa odbyły się jak najlepiej.

Więcej zdjęć w galerii...

Agnieszka Kolbusz

2019-06-17

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.