Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Ogłoszenie listy zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Dukli na 2021 rok!

W ramach IV edycji budżetu obywatelskiego Dukli na 2021 roku dopuszczonych do głosowania zostało 3 propozycje zadań. Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć wynosi 70 000,00 zł. Należą do nich:

1) Kosze  na psie odchody

Opis zadania:

Realizacja projektu ograniczy problem psich odchodów z chodników, trawników, parkingów, pasów zieleni i ścieżek poprzez stworzenie sieci koszów na terenie miasta Dukla. Obecne na terenie miasta Dukla brak jest koszy na psie odchody, a występujące kosze na odpady ogólne są w niewystarczającej ilości. Zamontowanie koszy na psie odchody znacznie przyczyni się do estetyki miasta oraz zachęci coraz liczniejsze grono właścicieli czworonogów do uprzątnięcia nieczystości po swoich pupilkach. Wnioskodawca proponuje zamontowanie 15 koszy na terenie miasta w kolorze żółtym , który będzie łatwy w identyfikacji, estetyczny i widoczny.    

2) Położenie nakładki asfaltowej na całej długości ulicy Nadbrzeżnej oraz właściwe jej wyprofilowanie z miejscowym odprowadzeniem zastoinowej wody z nawierzchni

Opis zadania:

Autor projektu zakłada wykonanie nakładki asfaltowej na długości 250 mb, szerokości 2,2m

 oraz grubości około 8 cm. Obecna nawierzchnia jest mocno zużyta i popękana. Miejscami dziura jest obok dziury o głębokości 8 cm. W niektórych miejscach nawierzchnia jest źle wyprofilowana dlatego po opadach deszczu robią się zastoiny wody, które nie mają miejsca odpływu na odcinku około 20-30 metrów, co utrudnia korzystanie z drogi zwłaszcza pieszym.

3) „Przyjazna świetlica” – Remont i doposażenie świetlicy Szkoły Podstawowej w Dukli

Opis zadania:

Projekt zakłada remont oraz doposażenie pomieszczeń świetlicy szkolnej. Obecnie świetlica jest rozmieszczona w pięciu pomieszczeniach. Wnioskodawca wskazuje, że są one w opłakanym stanie. Lamperia na ścianach malowana jest farbą olejną, a z powybijanych  dziur w lamperii obsypuje się tynk i wapno. Wymiany wymaga także w całości podłoga. W części pomieszczeń nie ma rolet ,które chronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Do wymiany nadają się także drzwi. W dwóch pomieszczeniach znajduje się odpychająca, stara, zabrudzona wykładzina. Pomieszczenia są obskurne i zniszczone.  Inicjatorka zadania zaznacza, że świetlica powinna być przyjazna, dawać wytchnienie i schronienie po męczącym dniu szkolnym. Powinna stwarzać warunki do nauki oraz rozwijania zainteresowań dzieci.

Przypominamy, że głosowanie rozpocznie się od 24 lipca 2020 r. do 17 sierpnia 2020r. do godz. 15:00.

Głosujący może zagłosować wyłącznie raz, wybierając jedno zadanie z listy.

Karta do głosowania oraz dostęp do opisów propozycji, dostępny jest na stronie internetowej www.dukla.pl w zakładce „Budżet obywatelski” oraz w Urzędzie Miejskim w Dukli w pok. 111. Poprawnie wypełnioną kartę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dukli lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla.   W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 77/20 Burmistrza Dukli z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu prac nad budżetem obywatelskim Dukli na 2021 rok, ogłoszenie wyników konsultacji nastąpi do 24 sierpnia 2020 roku.

 Halina Głód

2020-07-23

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.