Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Prace remontowo-konserwatorskie kamienicy przy ul. 3 Maja 1 rozpoczęte


Rozpoczęły się prace przy kamienicy położonej przy ul. 3 Maja 1. Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej, 3 sierpnia została podpisana umowa z wykonawcą Usługi Wysokościowe K2 Dawid Musiał na prace remontowo-konserwatorskie  kamienicy położonej przy ul. 3 Maja 1 w Dukli. Prace obejmują elewacje: frontową i boczną, dach i główne drzwi wejściowe. Wartość planowanych prac opiewa na kwotę  429 979,94 zł. Wszystkie prace zostaną wykonane pod nadzorem konserwatorskim zgodnie z wydaną wcześniej decyzją. Gmina Dukla pozyskała środki finansowe na pokrycie części kosztów zaplanowanych prac z: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Łączna wartość pozyskanych promes to kwota 155 000 zł.

Kamienica położona przy ul. 3 Maja 1 to jeden z cenniejszych zabytków Dukli, nadaje charakteru tej części miasteczka w której jest położona.  Elewacje są zabytkiem o dużej wartości historycznej i artystycznej, świadczącym o historii Dukli i jej właścicieli: Mniszchów, Męcińskich, Tarnowskich i Springerów. W 2014 roku Burmistrz Dukli włączył ją do gminnej ewidencji zabytków. 25 lutego 2020 roku na wniosek gminy Dukla Wojewódzki Konserwator Zabytków orzekł wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod nr A- 1654: elewacje kamienicy, które obecnie reprezentują formę eklektyczną bliską neorenesansowi, kształt dachu.

 Krystyna Boczar-Różewicz

2020-08-14

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.