Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Awans zawodowy nauczycieli


Uroczyste nadanie stopienia nauczyciela mianowanego

17 lipca 2020 roku  odbył się egzamin dla nauczycieli na  stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiło trzech nauczycieli ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dukla:

  • Mariola Gajek – nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli;
  • Małgorzata Głód  – nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli;
  • Magda Sobolewska – nauczycielka języka polskiego i bibliotekarz w Szkole Podstawowej w Iwli,

Uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego odbyło się 25 sierpnia  2020 roku. Po złożeniu ślubowania przez nauczycieli, Pan Andrzej Bytnar- Burmistrz Dukli nadał stopień nauczyciela mianowanego i wręczył nauczycielom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

W celu osiągnięcia tego awansu, nauczyciele  muszą odbyć staż trwający dwa lata i dziewięć miesięcy, oraz posiadać odpowiedne kwalifikacje,. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego to nie tylko awans zawodowy, to przede wszystkim większe oczekiwania i wymagania oraz otwarta droga do dalszego rozwoju.  Mianowanie jest z kolei trzecim stopniem na ścieżce awansu zawodowego nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania najwyższego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

Oprócz prestiżu, awans to także pieniądze. Skutkiem uzyskania mianowania przez nauczyciela jest umocnienie prawne stosunku jego pracy, a także gratyfikacja finansowa w postaci zwiększonego wynagrodzenia miesięcznego. Zawód Nauczyciela to bardzo istotny społecznie zawód, który jest i będzie ważny zawsze. Nauczanie jest zajęciem bardzo trudnym, wymagającym szczególnych umiejętności, a młodzież jest dzisiaj bardzo otwarta, twórcza, i zmusza nauczycieli do ciągłego rozwoju, dlatego dziękujemy nauczycielom za niełatwą i wymagającą wielu poświęceń pracę.

Gratuluję serdecznie nauczycielom sukcesu zawodowego. Życzę satysfakcji oraz sukcesów w dalszej pracy zawodowej i w życiu osobistym. Niech praca, którą Państwo wykonujecie będzie dla Was spełnieniem i przyjemnością. Wychowujcie młode pokolenie na dobrych i prawych ludzi.

Danuta Szczurek
Dyrektor ZOPO

 

2020-08-26

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.