Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

z w o ł u j ę

na dzień 13 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz.16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 

Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
  4. Podjęcie uchwały w sprawach:

    a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2019 rok (druk nr 78),

    b) zmiany uchwały własnej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Równem na zakup  samochodu specjalnego  ratowniczo-pożarniczego ( druk nr 79).
  5. Oświadczenia i informacje.
  6. Zamknięcie sesji.

 wspólne posiedzenie Komisji
13 sierpnia 2019 r. (wtorek) godz.15.30  pokój nr 211

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2019-08-09
Przewodniczący Rady Mariusz Folcik
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.