Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

30 lat minęło……


Dukielski Przegląd Samorządowy powstał z inicjatywy ówczesnego Burmistrza Miasta i Gminy Dukla Zygmunta Nowaka, a na pierwszego redaktora naczelnego powołano Zenona Dudzika. Numer „0” czterostronicowy ukazał się w kwietniu 1991 roku, a nr 1 w maju 1991 roku. Od tego czasu gazeta ukazuje się bez przerwy już od 30 lat.

Gazeta pełni funkcje: informacyjną, edukacyjną, publikuje ogłoszenia i prawo lokalne. Jeżeli chodzi o grafikę to logo gazety zmieniało się kilkakrotnie, ale zawsze niezmiennym jego elementem jest herb gminy Dukla. Objętość gazety początkowo wynosiła 8 str., a obecnie 24-32 strony. W styczniu 2009 roku gazeta zmieniła nazwę na Duklę.pl/DPS.

W ujęciu statystycznym 30 lat ukazywania się miesięcznika Dukla.pl/DPS przedstawia się następująco:

  1. Ukazało się 360 nr gazety i 4 nr specjalne: nr „0”, wydanie specjalne z okazji pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Dukli, z okazji 10. lecia gazety i z okazji 20. rocznicy pobytu Papieża Jana Pawła II w Dukli i kanonizacji naszego rodaka świętego Jana z Dukli.
  2. 360 numerów gazety to około 7 785 zapisanych stron formatu A4.
  3. Umieszczono w ciągu tych 30 lat 1407 reklam.
  4. Przeprowadzono 194 wywiady z mieszkańcami miasta i gminy, politykami, nauczycielami, działaczami społecznymi, przedsiębiorcami, artystami.
  5. Około 175 osób napisało przynajmniej jeden artykuł w gazecie.
  6. Nakład gazety:

- w pierwszym roku – 200 szt./miesięcznie

- do 2001 roku 600-800 szt./miesięcznie

- od 2001 – czerwca 2020 – 450 szt./miesięcznie

- od lipca 2021 do chwili obecnej 300szt./miesięcznie

 

Wydawcy gazety zmieniali się: początkowo była to Fundacja Rozwoju Dukielszczyzny, później Biuro Inicjatyw Lokalnych, Gmina Dukla, Ośrodek Kultury w Dukli, który do dzisiaj jest wydawcą miesięcznika.

Również zmieniali się drukarze, początkowo była to manufaktura: Zenon Dudzik, Wiesław Jakimczuk, Urszula Baran (Szczurek), Dorota Krężel (Kandefer), Filmotechnika Kraków drukowała kolorowe okładki. Później przez wiele lat gazeta drukowana była w Chemigrafii Michała Łuczaja, w Krośnie. Kolejne drukarnie to: Alfa 2000 s.c. Janusz Folta, Adam Szajna i Drukarnia Hedom Henryk Michna  sp. z o.o.

Cena gazety:

- przed denominacją – 1000-5000 zł/szt.

- po denominacji – 0,8 – 3,50 zł/szt.

Na łamach miesięcznika swoje rysunki publikowali: Tadeusz Krotos i Wojciech Lampart.

Gazeta była również tematem pracy magisterskiej pt. „Dukielski Przegląd Samorządowy 1991 – 2005. Próba monografii” autorstwa duklanki Anny Radwańskiej, pod kierunkiem prof.. dra hab. Romana Jaskuły z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Wydziału Humanistycznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Miesięcznik jak do tej pory miał dwóch redaktorów naczelnych i dwóch redaktorów technicznych;

Redaktorzy naczelni: Zenon Dudzik – 1991 – 2002, Krystyna Boczar-Różewicz – 2003- do obecnie.

Redaktorzy techniczni: Bogdan Kaczor – 1991 – 2002, Wiktor Szyndak – 2003 – do obecnie.

 

Zdjęcia w obiektywie dukielskiego miesięcznika

Jubileusze Dukli.pl/DPS

Przygotowała: Krystyna Boczar-Różewicz

2021-04-02

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.