Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Otwarcie Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich


Stowarzyszenie Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich jest kontynuatorem tradycji Kółka Rolniczego, które powstało prawie 130 lat temu. Kółko w Łękach Dukielskich zakładało szkołę, czytelnię, sklepy, organizowało kursy i szkolenia, zaopatrywało rolników w środki produkcji. Dzisiaj również służy społeczności Łęk Dukielskich, działając w zmienionej formule.

21 maja br. odbyło się oficjalne otwarcie I etapu budowy Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej, którego inwestorem jest Stowarzyszenie Kółko Rolnicze. Uroczystość odbyła się na wolnym powietrzu przed zakończoną częścią inwestycji, a prowadziła ją członek Zarządu Stowarzyszenia Katarzyna Reczkowska-Buryła, która powiedziała:  Po prawie 130 latach Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich kontynuuje prace na rzecz społeczności lokalnej i wyrasta na prężną organizację w regionie, która działa na wielu polach, stając się liderem postępowej myśli społecznej i obywatelskiej. Obecnie działa jako stowarzyszenie Jednym z głównych zadań realizowanych przez kółko jest budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej na terenie byłego SKR-u oraz zagospodarowanie tego terenu… i przywitała przybyłych na uroczystość gości.

Następnie głos zabrała prezes Stowarzyszenia Małgorzata Tomkiewicz, która w swoim wystąpieniu przedstawiła krótką historię realizacji Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej,  dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji i powiedziała: Mam nadzieję, że jest to dobry początek dla Łęk Dukielskich w sferze kultury i nie tylko. Rozpoczynamy działalność, która uatrakcyjni naszą miejscowość, a przede wszystkim zaspokoi zapotrzebowanie mieszkańców. To inwestycja w przyszłość, wznoszona na fundamentach tradycji i marzeń naszych przodków o lepszych Łękach Dukielskich dla swoich wnuków. Krótki film o realizacji przedsięwzięcia przedstawiła koordynator projektu Dorota Chilik. Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar zabrał głos, pogratulował inwestorom i na ręce prezes Małgorzaty Tomkiewicz wręczył list gratulacyjny. W spotkaniu uczestniczył proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Łękach Dukielskich ks. Marek Danak, który poświęcił nową inwestycję.  Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem.

Obecnie zrealizowano I etap inwestycji, zakończony otwarciem pierwszego budynku. Dzięki kilkunastu zrealizowanym projektom i pozyskanym funduszom z: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, LGD” Kraina Nafty” I etap budowy zamknął się kwotą 3 200 000,00 zł, udział własny Stowarzyszeniu Kółko Rolnicze w realizowanych projektach zabezpieczyła gmina Dukla wysokości  952 538,19 zł.

 Krystyna Boczar-Różewicz

Więcej zdjęć w galerii...

2021-05-26

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.