Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o XL sesji Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 10 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz.16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XL sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 

Porządek obrad.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Krosno w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania "Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie" (druk nr 273),
  b) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2021 roku (druk nr 274),
  c) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2021 rok (druk nr 275),
  d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2021-2030 (druk nr 276).
 5. Oświadczenia i informacje.
 6. Zamknięcie sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
10 czerwca 2021 r. (czwartek) godz. 15.30 sala konferencyjna nr 304

                                                                                      Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2021-06-08

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.