Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

V EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO DUKLI NA 2022 ROK


Budżet obywatelski jest procesem w ramach której mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych. Mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji. Propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod głosowanie. Propozycje wskazane w projekcie, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu przeznacza się je do realizacji.

W ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty należące do zadań własnych gminy, nie naruszają obowiązujących przepisów prawa w tym prawa własności, nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez Gminę Dukla, realizowane na składnikach mienia komunalnego oraz możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

Rusza piąta edycja Budżetu Obywatelskiego miasta Dukli. Mieszkańcu  masz możliwość decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. Zgłoś projekt, zagłosuj, zmieniaj swoje otoczenie , miej wpływ  na realizację pomysłów. Rada Miejska w Dukli przeznaczyła 70.000,00 zł , które zostaną wybrane do realizacji, zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Dukli na 2022 rok.   

Zgodnie z harmonogramem od 23 czerwca do 15 lipca br., każdy mieszkaniec Dukli może zgłosić na formularzu wraz z podpisami co najmniej 10 mieszkańców Dukli, propozycje  wybranego przez siebie zadania. Formularz zgłoszeniowy udostępniony w Urzędzie Miejskim w Dukli w pokoju nr 111 oraz na stronie internetowej www.dukla.pl  w zakładce „Budżet obywatelski„ gdzie znajdują się wszelkie szczegóły i dokumenty dotyczące przeprowadzonej procedury. Ogłoszenie ostatecznej listy zadań, które zostaną poddane pod konsultacje z mieszkańcami nastąpi do 3 sierpnia br., natomiast podanie ostatecznych wyników zaplanowane zostało do 7 września br.

Realizacja i wdrożenie zwycięskiego przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.   

Czekamy na zgłaszanie propozycji zadań aby ostatecznie w głosowaniu wytypować te, które będą realizowane w 2022 roku.

Halina Głód

2021-06-14

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.