Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr” otrzymało dofinansowanie i realizuje projekt pn. ”Modernizacja sceny i wyposażenie Domu Ludowego w Wietrznie”


Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr” otrzymało dofinansowanie  i realizuje projekt  pn. ”Modernizacja sceny i wyposażenie Domu Ludowego w Wietrznie” 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej , lub kulturalnej .

W ramach projektu planowana jest realizacja zadania polegającego na: Modernizacji sceny i wyposażenie Domu Ludowego w Wietrznie ,którego celem jest stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację sceny i wyposażenie Domu Ludowego w Wietrznie w nowe stoły , krzesła i wieszaki.

Wartość projektu : 74 266,16 zł.

Wartość dofinansowania: 74 266,00  zł.

Ewa Przystasz

2021-06-22

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.