Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Stowarzyszenie Miłośników Równego


Stowarzyszenie Miłośników Równego "Równianie" otrzymało dofinansowanie  i zrealizowało projekt pt. "Doposażenie siłowni zewnętrznej i budowa mini placu zabaw" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej , lub kulturalnej.

Celem projektu było stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji na terenie miejscowości Równe.
Przedsięwzięcie zakładało doposażenie siłowni zewnętrznej i budowę mini placu zabaw. Założenia projektu zostały zrealizowane. Użytkownicy mogą korzystać z zamontowanych urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw.

Wartość projektu : 50 005,00 zł
Wartość dofinansowania: 50 005,00 zł

Katarzyna Rąpała
Prezes Stowarzyszenia Miłośników Równego Równianie

2021-09-03

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.