Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

11 listopada – uroczystości w Dukli


Święto Niepodległości Polski rozpoczęto w Dukli  uroczystą mszą św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Marii Magdaleny. Mszę św. odprawił proboszcz dukielskiej fary ks. Stanisław Siuzdak, który również wygłosił okolicznościowe kazanie. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta z Osobnicy koło Jasła. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe: OSP Dukla i LO Dukla.

Po mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po czym z udziałem orkiestry dętej odśpiewano hymn państwowy. Głos zabrał burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, który przywitał gości i powiedział: Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku, gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski. Dopiero I wojna światowa dała ojczyźnie szansę na walkę o niepodległość. Dzień 11 listopada, który stał się świętem niepodległości jest datą symboliczną. Odnosi się do terminu zakończenia I wojny światowej poprzez zawarcie układu rozejmowego, pomiędzy Ententą ( Wielką BrytaniąFrancją i Rosją) i Cesarstwem Niemieckim. Związane jest to również z powrotem do Warszawy Marszałka Józefa Piłsudskiego, który wcześniej przebywał w niewoli w Magdeburgu….. Burmistrz przypomniał również o historii i rekonstrukcji pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, która została wykonana w ubiegłym roku, przy którym odbywały się uroczystości. Przedstawiciele samorządu: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, zastępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg i przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Mariusz Folcik złożyli pod pomnikiem Marszałka wieniec i zapalili znicze. Wiązanki kwiatów złożyli również przedstawiciele: Szkoły Podstawowej w Dukli, Ochotniczej Straży Pożarnej w Dukli i przedstawiciel Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotra Babinetza. Po złożeniu kwiatów z asystą orkiestry dętej odśpiewano jeszcze kilka popularnych pieśni patriotycznych, po czym uczestnicy uroczystości przeszli do Sali kinowo-teatralnej. Tam odbył się koncert laureatów piosenki patriotycznej i  wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom. Nagrody wręczali: burmistrz Dukli i przewodniczący Rady wraz z dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli Małgorzatą Walaszczyk – Faryj.

 

Krystyna Boczar-Różewicz

Więcej zdjęć w galerii...

2021-11-17

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.