Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o XI sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz.506)

z w o ł u j ę

na dzień 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz.16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XI sesję Rady Miejskiej w Dukli.    

 

Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
  4. Informacja z działalności Ośrodka Kultury w Dukli za 2018 rok.
  5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Gminy Dukla za 2018 rok
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Żłobka w Dukli (druk nr 69).
  7. Oświadczenia i informacje.
  8. Zamknięcie sesji.

 wspólne posiedzenie Komisji
17  czerwca 2019 r. (poniedziałek) godz.15.30  pokój nr 211

 

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2019-06-10

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.