Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Drewna nie powinno braknąć


            W tym roku nadleśnictwa z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie planują sprzedać 2 mln metrów sześc. drewna. To wielkość podobna jak w ubiegłym roku. Z tej puli 1,7 mln przeznaczone jest do sprzedaży w trybie przetargowym dla przedsiębiorców branży drzewnej, a prawie 300 tys. metrów będą mogli zakupić odbiorcy indywidualni.

- Trzeba pamiętać, że każdy tysiąc metrów sześciennych pozyskanego drewna to przynajmniej dwa miejsca pracy przy ścince oraz zrywce drewna, a także kilka miejsc pracy w przemyśle drzewnym i handlu drewnem – podkreśla Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie.

Według Banku Danych o Lasach zasoby drzewostanów krośnieńskiej RDLP szacuje się na ponad 120 mln m sześc.; o 25 mln m sześc. więcej niż 17 lat temu". W 1978 roku szacowano je na niecałe 77 mln m sześc., zatem w ciągu 40 lat przybyło 43,8 mln m sześc. na pniu.

Średni roczny przyrost w drzewostanach południowo-wschodniej Polski wynosi 10,8 m sześc. na hektar, natomiast zasobność podkarpackich lasów osiągnęła 304 m sześc. na hektar i jest jedną z najwyższych w Polsce. Przeciętna krajowa to 270 m sześc. na jeden hektar. Średni wiek drzewostanu na Podkarpaciu wynosi obecnie 75 lat i jest o 12 lat wyższy niż średnia dla Lasów Państwowych w Polsce i 17 lat wyższy niż średnia dla wszystkich krajowych drzewostanów.

Blisko 1/3 podkarpackich lasów stanowią drzewostany posadzone 50-70 lat temu na gruntach na zgodny z siedliskiem. Tam gdzie rosły sosny, świerki czy olchy pojawiają się gatunki porolnych. W ciągu wieloletnich procesów odbywa się „przebudowa” ich składu gatunkowego właściwe dla lasów w tej części Polski, czyli jodły, buki, jawory.

            RDLP w Krośnie nadzoruje 26 nadleśnictw gospodarujących na powierzchni 418 tys. ha. Lesistość tego regionu wynosi 38 proc. Od drugiej wojny światowej wzrosła ona o ponad 50 proc.

Edward Marszałek

rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

 

2019-01-10

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.