Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o LXV sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

/Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 22 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Dukla za rok szkolny 2021/2022.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwały budżetowej Gminy Dukla za 2023 rok,
  b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla na lata 2023-2037,
  c) ustalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dukla”,
  d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli na rok 2023,
  e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Rady Miejskiej w Dukli na rok 2023,
  f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Dukli na rok 2023,
  g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Dukli na rok 2023,
  h) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dukli na rok 2023.
 6. Oświadczenia i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
22 grudnia 2022 r. (czwartek) godz.7.30
sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2022-12-15
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.