Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Czwarty, ostatni etap budowy remizy OSP w Tylawie


13 września 2022 roku odebrane zostały prace ostatniego etapu budowy remizy OSP w Tylawie. Wykonane zostały: drogi dojazdowe, place z kostki brukowej o powierzchni 1362 m2 , ogrodzenie panelowe z cokolikiem z bramą rozsuwaną  i instalacja fotowoltaiczna. Wykonawcą prac był Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy BOGBUD Bogdan Wronkowicz z Rymanowa wybrany zgodnie z prawem Zamówień Publicznych. Całkowity koszt wykonanych prac to: 493 421,42 zł plus honorarium dla inspektora nadzoru – 8 000,00 zł

Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylawie to budynek parterowy, niepodpiwniczony, na planie dwóch przenikających się prostokątów. Obiekt przykryty  jest dachami dwuspadowymi o nachyleniu połaci 30°. Wejście główne do budynku zlokalizowano od strony wschodniej, wejścia dodatkowe i techniczne zlokalizowano od strony południowej i zachodniej, natomiast wjazd do garaży od strony wschodniej.

 

Wysokość budynku w najwyższej kalenicy wynosi 8,97m, a w ścianach szczytowych 9,00m - budynek zalicza si do budynków niskich. Szerokość elewacji frontowej wynosi - 26,50m.

Powierzchnia zabudowy budynku : 462,28 m2

Powierzchnia użytkowa : 392,30 m2

Powierzchnia całkowita : 462,28 m2

Kubatura : 2729,28 m3

Budynek będzie pełnił funkcję remizy, a więc budynku o specjalnym przeznaczeniu dla jednostki ratowniczej, spełniającym wymagania związane z magazynowaniem, bieżącą konserwacją sprzętu pożarniczego i wyposażenia osobowego strażaków oraz utrzymaniem go w należytym stanie umożliwiającym przeprowadzanie akcji ratowniczych. Budynek remizy będzie stanowił miejsce zbiórki i wyjazdu strażaków do akcji ratowniczych, zapewniając pomieszczenia szatniowe, socjalne i sanitarne oraz punkt koordynacji. W budynku znajdować będą się pomieszczenia garażowe - na strażackie wozy bojowe (2 miejsca), samochód operacyjny, motocykle strażackie, pomieszczenia magazynowe na sprzęt i wyposażenie strażackie, pomieszczenia do obsługi, sprawdzania i naprawy sprzętu oraz zaplecze szatniowo- socjalno- sanitarne, punkt koordynacji i sala odpraw dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylawie.

Budowa remizy OSP w Tylawie trwała od 2015 roku przygotowaniem projektu. Całkowity koszt budowy remizy wraz z drogami dojazdowymi, placem z kostki brukowej, ogrodzeniem i instalacja fotowoltaiczna wyniósł  2 785 246,97 zł.

Krystyna Boczar-Różewicz

2022-09-29
Krystyna Boczar-Różewicz

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.