Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

522,58 tony węgla zakupiło 410 gospodarstw domowych w gminie Dukla


 

28 grudnia br. ostatnia partia „czarnego złota” trafiła do jednej z mieszkanek Łęk Dukielskich i tym samym Gmina Dukla zakończyła sprzedaż węgla w roku 2022.

Pierwsze dostawy węgla kamiennego z zakładu Górniczego Sobieski trafiły do lokalnych składów (firma Ryszard Ciuła, Transport i Handel, Materiały Budowlane, Opał, Nawozy Sztuczne oraz Grzegorz Szafran, Firma Handlowo-Usługowa) 22 listopada, a ostanie 23 grudnia br.

Węgiel dostarczono do 410 gospodarstw domowych, co wagowo daje 522,58 ton, w tym:

  • węgiel kamienny typu „orzech” – 472,22 t
  • węgiel kamienny typu „groszek” – 26,44 t
  • ekogroszek – 23,92 ta

Aneks do obowiązującej umowy na dalsze dostawy między Gminą Dukla, a TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie zostanie podpisany z datą realizacji do końca 30 kwietnia 2023 r. Po ustaleniu harmonogramu odbioru węgla z kopalnią i dostarczeniu surowca na składy, będziemy kontaktować się telefonicznie (tak jak odbywało się to do tej pory), z każdą osobą, która zgłosiła zapotrzebowanie. Oczywiście, surowiec będzie dystrybuowany wśród mieszkańców według dalszej kolejności zgłoszeń. 

Agnieszka Matusik
Urząd Miejski w Dukli

2022-12-29
Agnieszka Matusik

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.