Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Dukla – Svidník 360

Gmina Dukla zrealizowała projekt „Dukla – Svidník 360o” W wyniku realizacji  projektu zwiększyła się atrakcyjność transgranicznego szlaku rowerowego „Beskidzkie Muzea” po stronie polskiej i słowackiej. W ramach projektu została wykonana w obszarze Dukli, Cergowej i Zboiskach 16 przystankowa ścieżka historyczno-przyrodnicza „Po Dukli” o długości 13,5 km obejmująca atrakcje przyrodnicze i historyczne. Na ścieżce przy przystankach  powstała mała infrastruktura turystyczna: tablice informacyjne, samoobsługowa stacja naprawy rowerów, stacja ładowania małej elektromobilności: rowerów, smartfonów, zakupiono 8 rowerów górskich i 2 rowery elektryczne, powstała wypożyczalnia rowerów. Na wieży widokowej, na górze Cergowej zainstalowano lunetę panoramiczną. W ramach projektu powstał nowy e-produkt – prezentacja Dukla – Svidnik 360/VR tj. rozbudowany system promocji transgranicznego szlaku rowerowego „Beskidzkie Muzea” - powstała interaktywna ścieżka po Dukli i muzeach w Dukli, Zyndranowej, Olchowcu i Svidniku z wykorzystaniem aplikacji WEB i offline  stworzoną na bazie panoram sferycznych z drona. Interaktywna  prezentacja działa na płaszczyznach: w internecie pod wskazanym adresem www.360.dukla.pl i w goglach VR, poprzez stworzenie aplikacji (offline) i zainstalowaniu jej na goglach, wykorzystywanych jako osobne urządzenie. Wydany został informator  trójjęzyczny (polsko, angielsko, słowacki): Ścieżka historyczno-przyrodnicza „Po Dukli”.

2022-04-28

Przez górkę do sąsiada

Tytuł projektu: Przez górkę do sąsiada

Wartość projektu: około 47 tys. €, w tym gminy Dukla – partnera wiodącego: około 40 tys.€, w tym udział środków z EFRR: 85%, środki z budżetu państwa:  5%, wkład własny: 10%. Wkład Obec Vyšná Pisaná - partnera słowackiego: około 7 tys. €, w tym udział środków z EFRR: 85%,  środki z budżetu państwa: 10%,  wkład własny: 5%.

Projekt był realizowany w terminie: 1.04.2017- 31.03.2018 r.

2018-06-21

Otwarcie ścieżki historyczno- przyrodniczej na Grodzisku w Wietrznie

Tam gdzie chadzali wojowie
Otwarcie ścieżki historyczno- przyrodniczej na Grodzisku w Wietrznie

Ścieżka powstała w ramach realizacji projektu pt. „Otwarcie ścieżki historyczno-przyrodniczej „Tam gdzie chadzali wojowie” na Grodzisku w Wietrznie, prezentacja produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych gminy Dukla” sfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Termin realizacji projektu: 1.06.2017 r. – 31.07.2017 r.

Wartość projektu: 12 900,00 zł, w tym wartość dofinansowania: 12 800,00 zł, udział własny: 100,00 zł.

 Zdjęcia z otwarcia ścieżki przyrodniczo-turystycznej Wietrzno Grodzisko

 

2017-08-01
Krystyna Boczar-Różewicz

Droga do zdrowia w Dukli

Tytuł projekty: „Droga do zdrowia”

Termin realizacji projektu: 1.02.-30.06.2017 r.

2017-02-02
Admin

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.