Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej - hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Jasionce

baner-fepr-podkarpackie-ue_efrr

Tytuł projektu: Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej - hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Jasionce

Wartość projektu:  2 250 429,20 zł

Okres realizacji projektu: od  14. 10.2016 do 31.03.2018

 

2017-03-03
Admin

Termomodernizacja obiektów oświatowych.

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla

Wartość projektu: 2 085 173,51 zł

Okres realizacji projektu: od  08.04.2016 do 30.11.2017
2016-09-28
Admin

Wkrótce nowe Gminne Przedszkole Publiczne w Dukli

27 czerwca bieżącego roku został przekazany wykonawcy Firmie PPUH "FEMIX" Sp. z o.o. z Krosna plac budowy, a w lipcu zostały rozpoczęte roboty budowlane związane z budową nowego przedszkola w Gminie. Realizację projektu w ramach którego zostanie zaadaptowany budynek i rozbudowany budynek po dawnej spółdzielni Inwalidów, zlokalizowany w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 38. Zakończenie tego zadania zaplanowano na połowę przyszłego roku, tak aby rok szkolny 2017/2018 dzieci mogły rozpocząć już w nowym przedszkolu. Edukacja wczesnoszkolna na terenie Gminy w przyszłym roku odbędzie się w oparciu o istniejące przedszkole ( 175 miejsc) i rozbudowaną i unowocześnioną infrastrukturę przedszkolną. Powstanie ona poprzez adaptację istniejącego jednokondygnacyjnego budynku magazynowego, w którym powstanie 5 sal do zajęć w grupach, które pomieszczą łącznie 119 dzieci. Ponadto budynek zostanie rozbudowany o część szatniową, gastronomiczną i administracyjną. Gmina Dukla poszukując Ąródeł finansowania tego zadania wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 przedszkola.

Złożony wniosek po przejściu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej znajduje się na liscie rezerwowej wniosków oczekujących na dofinansowanie.

Aktualnie prace przy budowie przedszkola są na etapie budowy ścian działowych, rozpoczęto prace wykończeniowe w środku budynku.

Piotr Świder
Naczelnik Wydziału Gospodarczego
Urzędu Miejskiego w Dukli

2016-07-25
Piotr Świder

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.