Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Konkurs na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie konkursu z regulaminem

2. Wzór oferty

3. Wzór sprawozdania

4. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

Wyniki Konkursu

2023-02-07

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.