Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Uroczystość otwarcia remizy i oddanie wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylawie


30 kwietnia br. odbyła się w Tylawie uroczystość otwarcia i poświęcenia nowej remizy strażackiej i oddanie nowego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylawie, która w bieżącym roku obchodzi 75. rocznicę założenia jednostki.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem strażaków do kościoła w Tylawie, przy asyście Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzykoniu i Mażoretkom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaćmierzu,  gdzie miała miejsce msza św. w intencji strażaków i ich rodzin.

Główna  część uroczystości, którą dowodził  dh Krzysztof Szczęsny, realizowana była na placu przed remizą OSP Tylawa.  Zaproszonych gości przywitał Stanisław Bauer prezes OSP Tylawa, który przedstawił  kilkudziesięcioletnią  historię jednostki.

Oficjalne otwarcie remizy symbolizowało przecięcie wstęgi przez sekretarza gminy Dukla Piotra Świdra, z-ce przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli Pawła Kuffnera, radnego RM w Dukli Bohdana Gocza oraz prezesa OSP Tylawa dh Stanisława Bauera.

Przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault D16 dokonali poseł na sejm RP Piotr Babinetz, prezes WFOŚIGW w Rzeszowie Adam Skiba, komendant Miejskiej   PSP w Krośnie st. bryg. Zbigniew Nowak i sekretarz gminy Dukla Piotr Świder. 

W związku z obchodzonym  jubileuszem jednostki  wręczone zostały złote, srebrne i brązowe medale, odznaki wzorowego strażaka, za wysługę lat i brązowe odznaki „Młodzieżowa drużyna pożarnicza” dla strażaków z OSP w Tylawie, która podczas uroczystości została odznaczona Złotym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa.   

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych,  samorządu powiatowego, samorządu gminnego, Komendy Miejskiej PSP w Krośnie, jednostek OSP z terenu gminy Dukla, gminy Jaśliska, ze Słowacji z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Vysny Miroslov oraz mieszkańcy Tylawy.

Program uroczystości ubogacony został występem Mażoretek z Ochotniczej Straży Pożarnej z Jaćmierza oraz Zespołu Tereściacy z Zawadki Rymanowskiej.

Uroczystość zorganizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Tylawie została przygotowana z wyjątkową starannością i zasługuje na uznanie.  

Budowa remizy od wykonania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę trwała od 2015 roku do listopada 2022.  Pomieszczenie garażowe zapewnia miejsce dla 2 wozów strażackich, motocykli strażackich, wyposażenie ratowników. Jest pomieszczenie socjalne, sanitarne oraz punkt koordynacji . Całkowity koszt budowy remizy pokryła Gmina Dukla z własnego budżetu.  Stanowił  ponad 2,5 mln zł. Natomiast zakup samochodu  pożarniczego wyniósł ponad  1 mln zł, z czego 0,5 mln zł zapewniła Gmina Dukla, a pozostałe środki pochodziły z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Więcej zdjęć w galerii...

B. Pudło

 

2023-05-05

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.