Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Bulwar nad Jasiołką w Dukli


Bulwar nad Jasiołką w Dukli – zapraszamy do odwiedzania !

 „Dukielski bulwar – Dukla, ul. Nadbrzeżna” to zadanie zrealizowane w ramach projektu budżetu obywatelskiego 2022. Przedsięwzięcie polegało na budowie obiektu małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 242/2, 242/16 w Dukli. Zakres robót obejmował: prace ziemne dotyczące wykonania niwelacji terenu, budowę nawierzchni w ciągu pieszym, wykonanie betonowych fundamentów punktowych, zakup i zamontowanie: ławek parkowych, leżanek parkowych, koszy na śmieci,  stojaka na rowery, słupków wygradzające teren.  Wczesną wiosną zamontowano tablicę informacyjną i tablice ostrzegawcze

W ramach zadania został wykonany projekt zagospodarowania terenu  i załatwione wymagane pozwolenia, co kosztowało 11 400 zł. Wykonawcą prac ziemnych została firma KAR-Gum   Adam Kargul z Równego. Całkowity koszt prac ziemnych zamknął się w kwocie 53 tys. zł, a zakupu małej architektury w 14 tys. zł.  Zapraszamy do korzystania z bulwaru. Prosimy użytkowników o dbanie o to miejsce.

 

Krystyna Boczar-Różewicz

2023-05-16

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.