Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o LXX sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 24 maja 2023 r. (środa) o godz.15.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja z działalności Ośrodka Kultury w Dukli za 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany uchwały własnej dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cergowa, Jasionka-2 ( druk nr 484),
  b) uznania petycji mieszkańców wsi Równe za zasługującą na uwzględnienie (druk nr 485),
  c) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok (druk nr 486),
  d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2023-2037 (druk nr 487).
 6. Oświadczenia i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
24 maja 2023 r. (środa) godz. 15.00
sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2023-05-18

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.