Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o LXXI sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 2 czerwca 2023 r. (piątek) o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXXI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Raport o stanie Gminy Dukla za 2022 rok
  • a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Dukla za 2022 rok,
  • b) debata nad raportem o stanie Gminy Dukla za 2022 rok,
  • c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dukli wotum zaufania (druk nr 490).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
 6. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Dukli sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok.
 7. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2022 rok, sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2022 rok i informacji o stanie mienia Gminy Dukla.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu (druk nr 491).
 9. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dukli z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dukli absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dukla za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dukli za rok 2022 (druk 492).
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Dukla ( druk nr 493).
 13. Oświadczenia i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji

2 czerwca 2023 r. (piątek) godz. 8.30

sala konferencyjna nr 304

 

Przewodniczący Rady

Mariusz Folcik

2023-05-27

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.