Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o LXXIV sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 12 lipca 2023 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXXIV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok (druk nr 503).
5. Oświadczenia i informacje.
6. Zamknięcie sesji.
Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
12 lipca  2023 r. (środa) godz. 15.00
sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2023-07-11

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.