Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Wymiana witaczy miasta i gminy Dukla


Na początku lipca br. zostały wymienione witacze dla miasta i gminy Dukla. Forma witaczy została ta sama, wymieniono tylko zniszczone już dość mocno przez warunki atmosferyczne tarcze herbu, tablice z napisem: Miasto Dukla i obudowę słupów trzech witaczy miasta, a także tablice herbu, tablice z napisem : Gmina Dukla i obudowę słupów sześciu witaczy gminy. Postawiony został także jeden dodatkowy witacz na granicy gminy Dukla z gminą Iwonicz – Zdrój pomiędzy Jasionką, a Lubatową. Wymienione tarcze i tablice witaczy służyły gminie Dukla i Dukli od 2006 roku. Całkowity koszt wymiany herbów, tablic i postawienia dodatkowego witacza  wraz z montażem wyniósł 32 059,95 zł.

Krystyna Boczar-Różewicz

2023-07-26

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.