Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o LVI sesji Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz.559

z w o ł u j ę

na dzień 9 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LVI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli..
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego w pasie drogi wewnętrznej dz.nr ewid.1516 w miejscowości Teodorówka (druk nr 381),
  b) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylawie  na realizację zadania pod nazwą „Zakup średniego samochodu pożarniczego typu GBA” (druk nr 382),
  c) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2022 rok (druk nr 383),
  d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2022 rok (druk nr 384).
 5. Oświadczenia i informacje.
 6. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
9 czerwca 2022 r. (czwartek ) godz.8.00
sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2022-06-02

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.