Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Dukli


1 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Dukli odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Dukli, podczas której burmistrz Dukli Andrzej Bytnar wręczył p. Jackowi Koszczanowi medal „Zasłużony dla Dukielszczyzny”, który przyznała mu jednomyślnie Kapituła w głosowaniu tajnym, podczas posiedzenia 2 czerwca 2022 roku. Odznaczony był nominowany przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zenona Leńczyka.

Medal „Zasłużony dla Dukielszczyzny” jest wyrazem wyróżnienia i uznania. Nadawany jest  za wybitne zasługi osobom, które swoją działalnością szczególnie zasłużyły się miastu lub gminie Dukla, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć. Otrzymują go osoby za wybitne osiągnięcia w kategoriach: Samorządowiec, Społecznik, Kultura, Sport, Edukacja, Osobowość.

Pierwszy raz w 2004 roku medale przyznał Burmistrz Gminy Dukla, w latach następnych przyznawane były przez Kapitułę. Do 2022 roku Kapituła, w skład której wchodzą osoby wyróżnione medalem, uhonorowała 41 osób.

Jacek Koszczan jest:

- inicjatorem i budowniczym pomnika upamiętniającego 70. Rocznicę zagłady dukielskich Żydów

- społecznym opiekunem cmentarzy żydowskich , zbiorowej mogiły oraz ruin Synagogi w Dukli

- jest autorem filmów „ Dlaczego”? „ Sumienie” oraz „Czary, gusła, zabobony ludu dukielskiego”, w które zaangażował młodych ludzi z Dukli i okolic

Dzięki jego staraniom i wiedzy udało się doprowadzić do uhonorowania medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata dwóch rodzin z Gminy Dukla, wielokrotnie organizował  spotkania z młodzieży z Polski, USA i Izraela z członkami rodzin uhonorowanych tytułem Sprawiedliwy 

- organizował Dni Kultury Żydowskiej w Dukli i konferencje naukowe

Od kilku lat angażuje się  w obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Dukli i wyjazdy młodzieży do Synagogi w Dynowie na uroczystości związane z Nowym Rokiem  Żydowskim.

Jest laureatem nagrody Polin 2016 oraz współautorem książki „Kalendarium zdarzeń różnych z Dukli i okolic.

Z pasją robi wszystko, aby zachować pamięć i tradycję dla przyszłych pokoleń.

Podczas sesji zastępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg wręczył Krystynie Boczar-Różewicz honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadawaną przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej", nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z własnej inicjatywy albo na wniosek. Odznaka została ustanowiona 11 sierpnia 1969 roku, w III Rzeczypospolitej przyznawana była na początku w oparciu o ustawę z 25 października 1991 roku, która była kilkakrotnie nowelizowana, ostatnia nowelizacja z 17 czerwca 2005 roku weszła w życie 2 sierpnia 2005 roku.                   

Krystyna Boczar-Różewicz:

- na rzecz propagowania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego działa nie tylko na gruncie zawodowym ( od 23 lat), ale również społecznym. Jest autorką licznych publikacji i projektów, które przyczyniły się do ożywienia życia kulturalnego w gminie Dukla,

Dzięki jej determinacji i wytrwałości, powstały pierwsze na dukielszczyźnie Targi Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego,

- 16 kolejnych tomów Biblioteki Dukielskiej czyli serii cyklicznych wydawnictw książkowych historycznych, artystycznych i kulturalnych poświęconych dukielszczyźnie.

- jest inicjatorką współpracy z kołami gospodyń wiejskich oraz organizacji warsztatów z zachowania tradycji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy (kolędowanie, ozdoby świąteczne, tradycyjne potrawy świąteczne) z dziećmi i młodzieżą w całej gminie Dukla i dziedzictwa kulturowego: warsztaty promujące ginące zawody: wikliniarstwo, stolarstwo, kowalstwo artystyczne, tkactwo, hafciarstwo, plecionkarstwo.

- od stycznia 2003 roku jest redaktorem naczelnym Dukieli.pl/DPS,  miesięcznika na łamach którego publikowane są m.in. artykuły poświęcone historii dukielszczyzny, jej  różnorodności kulturowej, etnograficznej, bogactwu kulinarnemu,

- była pomysłodawcą cyklu wywiadów „My z Podkarpacia”, artykułów „Dukla wczoraj i dziś” „Miejsca pamięci narodowej w gminie Dukla”, Kącik kulinarny.

- od 1999 roku działa w  Stowarzyszeniu Inicjatyw Kulturalno-Ekologicznych „Animare”, które zrzesza animatorów kultury, artystów amatorów i instruktorów rękodzieła artystycznego zamieszkałych na terenie gminy Dukla. Dzięki jej zaangażowaniu w działalność stowarzyszenia zrealizowane zostały projekty propagujące  regionalne dziedzictwo kulturowe.

  • jest członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski”, Stowarzyszenia Turystycznego „Beskid Dukielski” i przewodniczącą Rady w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Nafty”.   

2022-07-07

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.