Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Budżet obywatelski Dukli 2023


Ogłoszenie listy zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Dukli na 2023 rok!

W ramach VI edycji budżetu obywatelskiego Dukli na 2023 rok dopuszczonych do głosowania zostało 4 propozycje zadań. Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć wynosi 100. 000,00 zł. Należą do nich:

  1. Tężnia solankowa plus mała architektura

Opis zadania:

Zakup i montaż tężni solankowej plus mała architektura umożliwi spotkania mieszkańców miasta Dukla wypełniając ich wolne chwile podczas wypoczynku, a przede wszystkim wspomoże rehabilitację w leczeniu górnych dróg oddechowych wdychając mikroelementy znajdujące się w solance oraz polepszy samopoczucie w wyniku pobytu na świeżym powietrzu.

  1. Bezpieczne miasto ( monitoring miejski )

Opis zadania:

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, przeciwdziałanie aktom wandalizmu, aktom chuligaństwa, niszczeniu mienia, zapobieganie wykroczeniom i  wypadkom. Ochrona  porządku publicznego, oddziaływanie prewencyjne, kontrolowanie ruchu drogowego, gromadzenie materiałów dowodowych przeciwko sprawcą przestępstwa i wykroczeń.   

  1. Przebudowa skweru zielonego przy ulicy Cergowskiej w Dukli

Opis zadania:

Obecnie na skwerze panuje chaos przestrzenny, architektoniczny roślinności. Bliskość rynku i placu targowego generuje ogromny ruch pieszych poprzez skwer. Teren ten będzie zielonym, rekreacyjnym miejscem dla okolicznych mieszkańców i szansą na złapanie oddechu przed dalszą podróżą, miejscem do zatrzymania i odpoczynku. Zadanie będzie obejmowało kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni, nasadzenia zieleni i montaż małej architektury wraz z infrastrukturą towarzyszącą.   

  1. Mural przy Synagodze, upamiętniający 80-tą rocznicę zagłady ludności żydowskiej z Dukli i okolic

Opis zadania:

Projekt zakłada namalowanie muralu na tylnej ścianie budynku pod adresem Cergowska 12. Mural będzie upamiętnieniem 80-tej rocznicy zagłady ludności żydowskiej z Dukli i okolic. Dzięki muralowi oraz działaniom gminy w zakresie zabezpieczenia ruin Synagogi i udostępnieniu jej zwiedzającym, zostanie w sposób znaczący rozszerzona oferta turystyczna. Mural poprawi estetykę  tego miejsca.  

Przypominamy, że głosowanie rozpocznie się od 8 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022r. do godz. 15:00.

Głosujący może zagłosować wyłącznie raz, wybierając jedno zadanie z listy.

Karta do głosowania oraz dostęp do opisów propozycji, dostępny jest na stronie internetowej www.dukla.pl w zakładce „Budżet obywatelski” oraz w Urzędzie Miejskim w Dukli w pok. 111. Poprawnie wypełnioną kartę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dukli lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 97/22 Burmistrza Dukli z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu prac nad budżetem obywatelskim Dukli na 2023 rok, ogłoszenie wyników konsultacji nastąpi do 9 września 2022 roku.

Halina Głód

2022-08-05

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.