Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Awans zawodowy nauczycieli


3 sierpnia 2022 roku  odbył się egzamin dla nauczycieli na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiło dwóch nauczycieli ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dukla:

  • Karolina Szczurek – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli;
  • Agata Chłap – nauczyciel biologii i chemii w Szkole Podstawowej w Tylawie,

Uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego odbyło się 26 sierpnia  2022 roku. Po złożeniu ślubowania przez nauczycieli, Pan Andrzej Bytnar- Burmistrz Dukli nadał stopień nauczyciela mianowanego i wręczył nauczycielom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego to nie tylko awans zawodowy, to przede wszystkim większe oczekiwania i wymagania oraz otwarta droga do dalszego rozwoju.  Mianowanie jest z kolei trzecim stopniem na ścieżce awansu zawodowego nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania najwyższego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

Gratuluję serdecznie nauczycielom sukcesu zawodowego. Życzę satysfakcji oraz sukcesów w dalszej pracy zawodowej i w życiu osobistym. Niech praca, którą Państwo wykonujecie będzie dla Was spełnieniem i przyjemnością. Nauczanie jest zajęciem bardzo trudnym, wymagającym szczególnych umiejętności, a młodzież jest dzisiaj bardzo otwarta, twórcza, i zmusza nauczycieli do ciągłego rozwoju, dlatego dziękujemy nauczycielom za niełatwą i wymagającą wielu poświęceń pracę.

 

Danuta Szczurek

Dyrektor ZOPO

 

2022-09-08

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.