Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Rozpoczęcie budowy kolektora w Wietrznie


Rozpoczęcie budowy kolektora w Wietrznie,

Konferencja prasowa  w Wietrznie

Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno przez Niżną Łąkę, Bóbrkę i Wrocankę do miejscowości Głowienka, kierującego ścieki do Oczyszczalni Ścieków w Krośnie, jest wspólną inwestycją Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego i Gminy Dukla. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 13 mln zł (brutto).

8 listopada 2022 roku odbyła się konferencja rozpoczynająca budowę kolektora odprowadzającego ścieki sanitarne z aglomeracji Dukla, z miejscowości: Cergowa, Nadole, Jasionka, Teodorówka, Równe, Zboiska, Wietrzno i Dukla do istniejącej instalacji sanitarnej w Głowience. Natomiast z Głowienki, poprzez istniejącą kanalizację, ścieki będą odprowadzane do Oczyszczalni Ścieków przy ul. Drzymały w Krośnie. Przepustowość dobowa instalacji to 16 tys. m sześc. i jest największym tego typu obiektem w okolicy.

Janusz Fic - Prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego przywitał zebranych gości:  samorządowców, prezesa  WFOŚiGW w Rzeszowie Adama Skibę, przedstawiciela Wód Polskich Jerzego Żygłowicza, kierownika budowy Pawła Michalika i powiedział: Nad koncepcją tego projektu pracowaliśmy od 2016 roku. Naszym głównym celem jest ochrona ujęcia wody w Szczepańcowej i dlatego osiągnięcie porozumienia z Gminą Dukla oraz podjęcie współpracy w zakresie budowy kolektora były pierwszym krokiem milowym do realizacji tej inwestycji. Drugim krokiem milowym było osiągnięcie kompromisu, wypracowanego wspólnie z Gminą Miejsce Piastowe i Starostwem Powiatowym w Krośnie, odnośnie przebiegu trasy kolektora… Dziękuję wszystkim zwłaszcza pani wójt Dorocie Chilik, jej zastępcy Małgorzacie Hec-Mrozek, burmistrzowi Dukli Andrzejowi Bytnarowi oraz radnym gminy Dukla, staroście krośnieńskiemu Janowi Pelczarowi i wicestaroście Andrzejowi Guzikowi, za konstruktywna współpracę.

Powstający w ramach inwestycji kolektor na długości ok. 7 km wykonany będzie jako rurociąg tłoczny, a na długości ok. 900 m jako rurociąg grawitacyjny. Rurociąg tłoczny wyposażony zostanie w studnie czyszczakowe i czyszczakowo-odpowietrzające, pozwalające na prawidłową pracę i okresowe czyszczenie kolektora. Natomiast odcinek wykonany jako kanał grawitacyjny wyposażony będzie w typowe studnie rewizyjne z betonu oraz z tworzywa sztucznego. Na kolektorze zamontowane zostaną specjalistyczne urządzenia zabezpieczające i pomiarowe.

Głos zabrał również prezydent Krosna Piotr Przytocki, który powiedział m.in., że znaczna część inwestycji leży po stronie miasta Krosna, jej wartość to ponad 10 mln zł.

 Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar powiedział: Cieszę się, że udało się doprowadzić do dnia dzisiejszego, czyli rozpoczęcia inwestycji, która pozwoli rozwiązać problem gospodarki wodno-ściekowej gminy Dukla. Inwestycja ma charakter proekologiczny i będzie sprzyjać prawidłowemu zagospodarowaniu ścieków komunalnych. Jej realizacja podzielona jest na dwie części – część realizowaną przez gminę Dukla o wartości ponad 3,2 mln zł (brutto) oraz część realizowaną przez Krośnieński Holding Komunalny o wartości ponad 10 mln zł (brutto). Inwestycja wsparta jest pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że możemy dzisiaj rozpocząć inwestycję…..

Wykonawcą budowy kolektora Wietrzno-Głowienka jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o. z Mochnaczki Wyżnej, które odpowiada za realizację całej inwestycji.

Znamy dobrze ten teren, dużo robót wykonywaliśmy w okolicy, na Podkarpaciu, m.in. w niedalekiej Głowience, czy w okolicznych gminach. Zatrudniamy wielu pracowników z okolic Jasła, Nowego Żmigrodu, którzy pracować będą na tej budowie. Pomimo ciężkiej sytuacji na rynku związanej z wysoka inflacją, liczymy na sprawne przeprowadzenie inwestycji i dobrą współprace z inwestorem. Prosimy również o wyrozumiałość mieszkańców, przy których posesjach prowadzone będą prace. Postaramy się zminimalizować uciążliwość do minimum – powiedział Paweł Michalik, przedstawiciel wykonawcy inwestycji. Pani projektant Grażyna Marszałek powiedziała – to był bardzo trudny projekt nie pod względem technicznym lecz pod względem znalezienia właściwej trasy.

Po etapie prac koncepcyjnych, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, skompletowaniu dokumentacji do wbicia pierwszej łopaty na placu budowy zostali poproszeni zaproszeni goście. Budowa kolektora rozpocznie się w listopadzie 2022 r. i potrwa ok. 2 lata.

Krystyna Boczar-Różewicz

Więcej zdjęć w galerii...

2022-11-09

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.