Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o LI sesji Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz.559

z w o ł u j ę

na dzień 12 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz.16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 

Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli..
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) upoważnienia Burmistrza Dukli do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dukla w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (druk nr 359),
    b) zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (druk nr 360).
  5. Oświadczenia i informacje.
  6. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
12 kwietnia 2022 r. (wtorek) godz.15.30
sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2022-04-12

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.