Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Ruszyły prace przy bulwarze nad Jasiołką w Dukli


„Dukielski bulwar – Dukla, ul. Nadbrzeżna” to zadanie realizowane w ramach projektu budżetu obywatelskiego 2022. Projekt został zgłoszony przez Zarząd Osiedla w Dukli.

Przedsięwzięcie polega na budowie obiektu małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 242/2, 242/16 w Dukli. Zakres robót obejmuje: prace ziemne dotyczące wykonania niwelacji terenu, budowę nawierzchni w ciągu pieszym, wykonanie betonowych fundamentów punktowych. Zamontowane zostaną: ławki parkowe, leżanki parkowe, kosze na śmieci,  stojak na rowery, słupki wygradzające teren. 

W ramach zadania został wykonany projekt zagospodarowania terenu  i załatwione wymagane pozwolenia , co kosztowało 11 400 zł. Po uprawomocnieniu się dokumentacji projektowej i wyłonieniu wykonawcy, którym została firma KAR-Gum   Adam Kargul z Równego, kilka dni temu ruszyły prace ziemne. Planowany koszt prac ziemnych to 53 tys. zł, a zakupu małej architektury 14 tys. zł. Termin zakończenia prac przewiduje się na koniec października br.

 

Krystyna Boczar-Różewicz

2022-09-07

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.