Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Rewitalizacja Dukielskiego Rynku - piwnice


20 sierpnia 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą zadania: Przebudowa chodnika wzdłuż pierzei Rynku wraz z budową imitacji studni z modelem miasta oraz odbudową i remontem zabytkowych piwnic na działce nr ewid. 89/2 w Dukli realizowanego w ramach Rewitalizacji Dukielskiego Rynku, z wykonawcą firmą RAF-MAR sp. z o.o., wybraną podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony. Prace mają potrwać rok od daty zawarcia umowy. Wiele jednak będzie zależało od poprzedzających prace badań archeologicznych.

Prace rozpoczęto od usunięcia drzew, rosnących na pasie zieleni pomiędzy ciągami pieszymi i jezdnymi, których system korzeniowy osłabiał konstrukcję kamiennych piwnic w formie sklepionych komór, z których trzy ustawione są osią wzdłużną prostopadle do płyty rynku, a pozostałe trzy od strony północnej pierzei zachodniej ustawione są równolegle do płyty rynku. Praca toczy się pod nadzorem archeologów i jak do tej pory podczas oczyszczania piwnic znaleziono filiżankę (prawdopodobnie z XIX wieku) i fragment  halabardy. Prace archeologów trwają. Czekamy na ich wyniki. Piwnice mają być zabudowane od strony istniejących budynków, natomiast wejście do nich ma być od rynku, całość będzie zadaszona, a wejście po schodach usytuowane od strony północnej pierzei zachodniej, część z piwnic zostanie udostępniona zwiedzającym.

 

Krystyna Boczar-Różewicz

 

W okresie średniowiecza Dukla odgrywała ważną rolę w polsko-węgierskim handlu         winem, a jego rozwój spowodowany był korzyściami związanymi z położeniem na „szlaku winnym”. Handel winem i prawo składu posiadane przez miasto ( w 1588 roku Zygmunt III Waza nadał Dukli przywilej składu win) wpłynęło na  jeszcze jeden ważny element dziedzictwa kulturowego, który zachował się do dzisiaj – dawnych piwnic, w których przechowywano wino. Regularność ułożenia każdej z piwnic  względem ścian istniejących, odbudowanych po II wojnie światowej kamienic  pozwala przypuszczać, że powstały one w miejscu zniszczonych kamienic pierzei zachodniej. Przesunięcie piwnic względem budynków może świadczyć o cofnięciu tej pierzei w stosunku do pierwotnego rozplanowania.

2021-11-30

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.